HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 011.

Dátum 1702
Szöveg

Conscriptio
Egy folio hiányzik
Zuerzigache:
Jobbágyok névvel, fiak, lányok száma. – Telkük nagysága, rectificatioval. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, juhok, disznók, méhek. – Szőleik nagysága semmi. – Rozzsal, kukoricával (árpával) elvetett holdjaik.– Rétjeik nagysága. – A helység mindig falu volt. Pozsegától való távolsága. Török időkben török parasztok lakták, akikhez most még rácok is járulnak. Telkek és lakóházak száma. Szomszédos falvai. Bevetett holdak összesen, ebből termékeny és kevésbé jó minőségűek. Szőlőik nincsenek. Erdő tüzifára, nagysága holdakban. – Egy malom. – Erősség, templom nincsen. – Földesurat nem tudják ki volt. – Töröknek fizetett szolgáltatás és császári adó. A császárnak fizetett adó összege. – Jelenleg kamarai jobbágyok.
Ugarczy:
Mindig falu volt. Lakói részben katolikus, részben török parasztok voltak. – Erdő tüzifára, nagysága. – Szántók nagysága holdakban, termékenyek és rosszabbak. – Rétjeik nagysága holdakban. – Malom. – Kúria, templom nincsen. – Földesúr a pozsegai szpáhi volt, mindenből tizedet adtak neki, mást nem. Török császárnak házanként fizettek. Habsburg császárnak portiópénzt fizetnek.
Kunouczy:
Mindig falu volt. Török alatt katolikus parasztok lakták, most is. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdő tüzifára, nagysága holdakban. – Török földesúr (neve) itt lakott, tizedet adtak mindenből, mást nem; török császárnak házanként fizettek. A császárnak portiópénzt fizettek.
Schitnyak:
Mindig falu volt. Török alatt katolikus parasztok lakták, jelenleg is. – Szántói nagysága holdakban, jó és rosszabb minőségűek. – Török földesúr neve, mindenből tizedet adtak neki. Török császárnak házanként fizettek. – Erdő, nagysága holdakban. – Lerombolt templom Szt. János tiszteletére; kúria nincsen. – A császárnak portiópénzt fizettek.
Galloberczy:
Mindig falu volt. Lakói török alatt részben katolikus, részben török parasztok voltak. – Szántók közepesen termékenyek, nagyságuk holdakban. – Erdő, nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Török földesúr neve, mindenből tizedet adtak, mást nem. A császárnak portiópénzt fizetnek.
Lippa:
Mindig falu volt. Török alatt katolikus parasztok lakták, jelenleg részben katolikus, részben rácok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek, nagyságuk holdakban. – Három malom van, a víz elfogyása miatt nem őrölhetnek, csak tavasszal és ősszel az egyik. Más malomhely nincsen. – Török földesúr neve, mindenből tizedet adtak, más semmit. – Erdő tüzifára holdakban. – Kúria, templom nincsen. – Török császárnak házanként fizettek. A császárnak portiópénzt fizetnek.
Kamarai birtok.
(Pozsega m.): Ferenczy – Zuerzigache – Ugariczy – Kunouczy – Schitnyak – Gallobercz – Lippa

Tartalomgazda