HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 007.

Dátum 1725. március 12.
Jelleg

Eredeti. Német.

Szöveg

Conscriptio
Vogts Péter királyi kamarauradalmi tiszttartó, egyben királyi harmincados által készített összeírás a határőrvidéki Bisztricza possessióról. Kelt ugyanott, a fenti napon.
Bisztricza:
Az összeírás címoldalára az alábbi szöveget írta a conscriptor: "Beschreibung des in dem Recuperirten Bosnien an dem Saustrohm angesetzten Orts Bisztricza", de a szövegösszefüggésekből és a topográfiai adatokból pontosan megállapítható, hogy a "visszafoglalt Boszniá"-n itt a conscriptor a Száva menti, fenti határőrterületet érti. – Subditusok (a szövegben az advena-nak megfelelő "Ankhömmlinge" kifejezés szerepel) táblázatos névjegyzéke; a táblázat az alábbi adatokat tartalmazza: 1. A subditus neve. – 2. A házon belüli gazdák (családfők) száma. – 3. A családfő fivéreinek és fiainak száma. – 4. ökreinek – 5. teheneinek – 6. sertéseinek – 7. birkáinak és kecskéinek száma; – 8. sessiójának nagyságrendje. – 9. Censusa (egész sessiónként 24 Ft évente, vagy a sessio nagyságához mérten ennél kevesebb, vagy több). – A falu fekvése. Két óra járásnyira fekszik Gradiscatól, felette; nevét a mellette elfolyó azonos nevű pataktól kapta; a patak délről fut le a Proszora nevű helységből, s északnak tartva, a Szávába ömlik. – A falu eredetileg nem ezen a helyen települt, ahol most van: "Vor alten Zeiten war dieses Dorff an gemelten Gebürg und Bach zerstreuter angelegt, und hatte an Ackher, Wiesen und Weingarten einen Überfluss…" ám ezek a régi szántók és rétek, valamint szőlők: "anietzo schier alle verwachsen seint". – Igen érdekesen alakult azután a település sorsa: a veszedelmek, a rablók, stb. miatt összébb vonódott, tömörült: "Nunmehro ist das Dorff wegen beförchtende Rauberey und andren Ungelegenheiten nur viertl Stunde abwehrts und zwar fest an den Saustrohm (= a Száva folyó) zusammen gezogen und angesetzt worden." – A lakosokról: "Die Ankhömmlinge seint Schismatisch (értsd: görögkeleti szerbek) und wollen sich bis auf 60 Haus congregiren." – A falu határáról: a déli oldal termékeny hegyből és ugyancsak termékeny völgyekből áll; észak felől, főként a Száva melletti területet a folyó gyakran elönti, mégis szép tölgyesek borítják, melyeket megszaggatnak a régi település azóta bokrokkal, cserjékkel benőtt egykori szántóföldjei és rétjei. – A conscriptor ezután részletesen leírja a falu határvonalait. Ezek többségükben természetes határok: patakok s a Proszava-hegység egy magaslata. – Az egyik patak, a Dobrovoda egyben országhatár is, nemcsak Bisztricza falu határa: a császár és király birodalmát az ottomán birodalomtól választja el. A falu északi határa maga a Száva folyó. A falu és határa összesen egy óra járásnyi széles és 1 1/4 óra járásnyi hosszú. – Végül érdekes adat arról, ahogy valamint arról fentebb részben már szó volt, a régi falutelepülés egykori haszonterületeinek elvadulása miatt a conscriptio alkalmával voltak olyan sessiók, amelyeket egyszerűen meg sem találtak már: "Wegen obangezogenen, verwachsenen Grundstückhen seint diesmahl mehrere Sessionen (:welche doch nach und noch mehrer seyn khönnen:) nicht gefunden, als zwey fünff zwölfftel."
Bisztricza possessio, gradiscai ezred.
(később:Pozsega m.): Bisztricza

Tartalomgazda