HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 004.

Dátum 1723. november 29.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Vogts Péter királyi kamarauradalmi provizor, egyben királyi harmincados által készített összeírás az oldalt jegyzett településeken a dézsma alapját képező javakról. Kelt Racsa possessióban, a fenti napon. Az összeírást aláírja Monasterli János határőr-kapitány is.
Száván túli terület:
(A conscriptor az irat záradékában jelzi, hogy az összeírt javak összessége: "…est integra substantia, quam antescripti incolae se habere et hoc in anno in seminatura, falcatura, collectura etc. se acquisivisse fassi sunt." – Tehát: a dézsmálás bázisát képező tényszámokról van ebben a conscriptióban szó!)
Az összeírás Temeroffczy possessio kivételével, melyet elsőnek említenek a conscriptorok, s amely nem volt összeírható, "cum adhuc sub lite inter commando Sclavoniae et Banatum Croatiae pendeat", az alábbi szerkezettel készült: Subditusok táblázatos névjegyzéke (egész folióra kiterjedő táblákon) az alábbi adatokkal, illetve fejrovatokkal: 1. A subditus neve. – 2. Makkon levő sertései a) nagyobbak, b) kisebbek. – 3. Füvellő sertések a) nagyobbak, b) kisebbek. – 4. A subditus kecskéinek, birkáinak, lovainak, ökreinek, teheneinek, borjainak, egyéb növendékmarháinak, valamint méhkasainak száma. – (A felsorolt valamennyi állat-féle külön-külön fejrovatban; a sertések két alcsoportja a főrovaton belüli alrovatokban.) – 5. A subditus búzája, kölese, hajdinája, árpája, zabja (valamennyi külön-külön fejrovatban). Ugyanígy: a pálinkája, dohánya, kendere, lenje (utóbbi kettő egy rovatban), babja, káposztája, vörös- és fokhagymája (utóbbi kettő ismét egy fejrovatban). A súlymérték mindenütt: az okka. – A falvak táblázatos, subditusonkénti összeírásának valamennyi rubrikája falvanként is összesítve van, de a conscriptorok az összeírás végén külön főösszesítő táblázatot is készítettek, ahova az egyes fejrovatok falvankénti összesített értékeit jegyezték be, végül e számok alapján megadták az egész összeírt terület végösszegét is. – Továbbá: a falvaknál feltüntetik név szerint, szintén táblázatosan azokat a subditusokat is, akik bármilyen oknál fogva mentesek a tized szolgáltatása alól.
Száván túli terület gradiscai ezred.
(később:Pozsega m.): Temeroffczy – Bisztricza – Gradiscsa – Szvinjar – Kauczy – Kobach – Koracs – Vius – Kamen – Szvilaj – Brodacz – Belina

Tartalomgazda