HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 002.

Dátum 1722. november 30.
Jelleg

Eredeti. Német.

Szöveg

Conscriptio
Jungart Mátyás Miklós alezredes, a gradiscai határőrezred helyettes parancsnoka és Vogts Péter császári kamarauradalmi provizor által végrehajtott összeírás a töröktől visszafoglalt Száván túli terület - gradiscsai határőrezred, később Pozsega megye, illetve annak egy része -, valamennyi, oldalt jegyzett településéről. Kelt Racsa possessióban, a fenti napon.
Száván túli terület:
Az összeírás címe az áttekintéshez is jó eligazító: "Beschreibung Deren auf dem über Saustromb Neurecuperirten Territorio ansässig Unterthanen, mit allen deren facultatibus, welche sye auf gethanene genaue Anfrag zu haben bekennet." – Az összeírás szerkezete: Elsőként - mint egyetlen rendkívüli esetet és kivételt -, Temerofczy falut említik a conscriptorok, mint amelyről kiderült az összeírás megkezdésekor, hogy nem tartozik összeírási illetékességük alá, mert már Szlavóniába esik, s a jessenoviczai katonai parancsnok katonai igazgatása alá tartozik, aki az összeírást ebben a faluban a gradiscai ezred területét összeíró conscriptoroknak nem engedte meg. – Az utána következő valamennyi oldalt jegyzett településre vonatkozóan: Subditusok táblázatos névjegyzéke, az alábbi adatokkal fejrovatokkal: 1. A subditusok neve. Ennél a rovatnál adják meg a conscriptorok oldalt jegyezve, a névsor mellé, a subditusokkal kapcsolatos rendkívüli közölnivalóikat. A possessiók lakosságának nagy része - ez is itt van feljegyezve -, boszniai menekültekből rekrutálódik, akik a 18. század első éveiben, a török területekről felhúzódva, a királytól kértek és kaptak oltalmat, letelepedési és megélhetési lehetőséget. A subditusok névsorát az összeírók ebben az első rovatban két főcsoportban sorolják fel: a) "Flüchtlinge" és b) "Gränitzer", de a fenti megjegyzésnél többet sehol, egyetlen possessiónál sem mondanak róluk. – 2. Közülük gazda ("Würth", azaz családfő.) – 3. A családfővel együtt élő a) házas, b) még házasságot nem kötött fivéreinek vagy fiainak száma. – 4. A gazdával egy házban élő özvegyek száma. – 5. A subditus családfő lovainak, ökreinek, teheneinek, fiatal borjainak, nagyobb és kisebb sertéseinek, birkáinak, kecskéinek, bárányainak, gidáinak, méhkasainak száma (minden tétel külön fejrovatban a nagy kiterjedésű táblázaton). – 6. A subditus családfő szántóföldjei (holdakban), rétjei (kaszásokban), szőlei (kapásokban). (Mindegyik külön fejrovatban.) – 7. A subditus családfő sessiójának pertinenciális szántóterületein: búza, kukorica, köles, hajdina, árpa, zab vetésterülete (valamennyi kilában; minden gabonaféle külön fejrovatban). – 8. Fonalszolgáltatása (okkában). (A forrásban szereplő "Haar" fejrovatcím az adatok, a mértékegység tanusága szerint "fonal"-lal fordítandó.) – 9. A subditus sessiójának nagyságrendje. Itt az összeírók két alcsoportot különböztetnek meg, s a fejrovatnak e két alrovatot adják: a) az egész sessiók, b) 24-ed sessiók szerint. – Minden falut a táblázat minden fejrovatára kiterjedő összesítés zár (a táblák egyébként a sok fejrovat miatt egy-egy teljes foliót igénybe vesznek.) – Az összeírást főösszesítés zárja, melyben külön csoportban szerepelnek összesítve a "Flüchtlinge" és a "Gränitzer" a subditusok közül. A főösszesítés is minden fejrovatra kiterjed, s éppen úgy teljes foliót igényel, mint az egyes falvak conscriptiói, táblái. A fent elmondottakon kívül semmiféle szöveges magyarázatot nem ad a conscriptio.
A Száván túli terület gradiscai ezred (később: Pozsega m.): Temerofczy – Pistricza – Gradisca – Szvinjar – Kauczy – Kobach – Korach – Kamen – Szvilaj – Brodacz – Belina

Tartalomgazda