HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 001.

Dátum 1699. október
Jelleg

Egykorú aláiratlan, kamari tisztázati példány.

Szöveg

Conscriptio
Kamarai összeírás Bács megyéről, az alább közlendő szempontok szerint. Kelt a fenti évben és hónapban, a nap és a hely megjelölése nélkül.
Bács megye:
Az összeírás címe: "Conscriptio facultatum Inclyti Comitatus Bacsiensis, Anno 1699, Mense Octobris concirnata." – Az összeírás szerkezete: Az egész vármegyét járásonként, azokon belül településenként dolgozza fel, táblázatos formában. – A füzetté összefűzött összeírás olyan sok adatot közöl egy-egy számmal településenként és adatfajtánként, hogy rubrikái egy teljes foliót igénybe vesznek minden sor településnél. Ezek az egész folióra kiterjedő táblák az alábbi fejrovatokkal készültek: 1. A település neve. – 2. A jobbágyok száma. – 3. Fiaik száma. – 4. ökreik – 5. teheneik – 6. növendékmarháik – 7. juhaik és kecskéik – 8. sertéseik – 9. méhkasaik száma. – 10. Szőleik területe (kapásokban). – 11. Kenyérgabona vetésterület a település határában (holdakban). – 12. Árpa vetésterülete (ugyanúgy). – 13. Zab vetésterülete (ugyanúgy). – 14. Köles vetésterülete (holdakban). – 15. Kocsmák száma. – 16. Serfőzőházak száma. – 17. Pálinkafőző üstök száma. – 18. Malmok száma. – 19. Mesteremberek műhelyeinek száma. – Az összeírás utolsó táblája járásonkénti összesítésban adja az 1. fejrovat kivételével a többi 18 fejrovat adatait; végül a conscriptor a három járás mind a 18 adatát összesítve, megadja a megye összesített eredményét is. – Az első, tehát a bácsi járás öt falujánál, név szerint Bukin, Palánka, Keresztur, Cséb és Glosan falvaknál valamennyi rubrika üres. Az adatok helyett az összeírás készítője különböző változatokban, de azonos tartalommal azt jegyezte be, hogy von Nehm báró, tábornok az összeírást nem engedélyezte e falvakban, illetve: kereken megtagadta az adatok felvételének lehetőségét.
Az egész Bács megye.
I. Processus Bács: Musurin – Lak – Gardinovcz – Cobila – Kaz – Fossata Petervaradiensia – Lovréncz – Futok – Begecz – Kuva – Kértha – Parragh – Bacs oppidum – Obrovaz – Bukin – Palanka – Kerestur – Cseb – Glosan
II. Processus Zombor: Zombor – Kolluth – Strbaz – Monostor – Basinaha – Kapusztnja – Bukczynovycz – Santova – Karravukova – Bogijan – Vaitzka – Nimcze – Plavna – Sivaz
III. Processus Baya: Baya – Batthan – Surlluk – Monostor (Nem azonos az előző járásbelivel!) – Baracka – Csatalya – Dantova – Santova – Béregh – Rigycza – Borsod – Cumbaya – Milkurth – Jankova

Tartalomgazda