HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 048.

Dátum 1781. július 24.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Specificatio
Csonka József, Nógrád megye hites földmérője által készített földmérői adatleírás a Sóshartyán possessióban levő két, a kamara tulajdonát képező sessióról. Kelt Szécsényben, a fenti napon.
Sóshartyán:
A specificatio először az extravillanumbeli első, második, majd harmadik nyomásban művelni szokott szántóterületeket adja meg tételesen, négyszögölekben. Minden nyomáshoz megadja azt is, hogy egy pozsonyi mérő vetőmagot 600 négyszögölre mérve, hány pozsonyi mérő kapacitású egy-egy nyomás, majd ugyanezt megadja az intravillanumbeli föld-tartozékokról, valamint a kenderföldről és a káposztáskertről is, mint a sessiók pertinenciáiról. Végül összesíti a számoszlopokat. – A fentiek együtt: 124800 négyszögöl = 208 pozsonyi mérő kapacitással. Végül szintén négyszögölekben adja meg a pertinenciális réteket (összesen 13000 négyszögöl), minden 1000 négyszögölre számítva egy kaszást, ez kitesz összesen 13 kaszásnyi rétet a két sessiónál.
Végül záradékolja az iratot: fenti adatok a helyszíni valóságnak megfelelnek.
Soós Hartyán possessio.
(Nógrád m.): Soós Hartyán

Tartalomgazda