HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 041.

Dátum 1756. december 26.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Aestimatio
Scharlach József, a szepesi kamarai adminisztráció számvevője által készített, helyesbített becslés az UC 126 : 39-nél részletesen kivonatolt conscriptio alapulvételével; melyben helyesbíti saját, az UC 126 : 40-nél kivonatolt, 1756. szeptember hó 10-én kelt előző becslését. A helyesbítés abból áll, hogy a kamarai számvevő azokat a tételeket, melyekről megállapította, hogy jövedelmet egyáltalán nem hoznak – amilyen pl. a romladozó állapotban levő curia residentialis – elhagyta becsléséből; ennek következtében ez utóbb készített, helyesbített becslés végösszege lényegesen alacsonyabb, mint az előző, saját becslése végösszege volt. Kelt Kassán, a fenti napon.
Kapronczai és vaniskoczi fiskális portiók.
(Sáros m.): Kaproncza – Vaniskocz

Tartalomgazda