HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 022.

Dátum 1726. augusztus 7.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Aestimatio
Kaza falu előljárósága által, a kamara felkérésére elvégzett becslésről kiállított becsülevél. Kelt ugyanott, a fenti napon. A becsülevélben, a szokástól eltérően, nemcsak pénzértékben becsülik a szőlőt a falu előljárói, hanem felmérik a bővítési lehetőségeket, a várható hozamokat is. – A forrás azért is érdekes, mert paraszti szemmel adja ugyanannak a két szőlőnek becslését, melyeket az UC 126 : 21 szerint kamarai tisztviselő vett számba, mégpedig ugyanazon a napon.
Kaza:
Az első darab szőlő "az Iványi határon, Tarkó oldalon" van, s ezt állapítják meg róla a becslők: "…meg visgálván mostani állapottyát egy summában betsültük két Száz német forintokra, idest florenis Rhenensibus 200; tovabb valo aestimatioját pedig a' mi illeti: 1. mikor legalkalmatosabb ideje lehet is a' munkának, meg tart huszon öt embert kapálni; 2. A mostani termése ha ebben az állapotban asszüreti időig meg maradna, meg ad hat hordó borokat. 3. Annyira való darab földet vettünk észre körülötte, hogy egy hordó borig lehet építeni rajta." – A másik darab szőlő a Sólyom-oldalon fekszik; ezt a szőlőt: "…egy summaban becsüllöttük tizenhat magyar forintokra, idest florenis Hungaricalibus 16, melly darab szőlőt továbbis meg visgálván, mindennemű alkalmatosságában így találtuk: 1. Ha szinte alkalmatos ideje lehet is a munkának, meg tart hat embereket kapálni; 2. a mi gyümölcs termés rajta most vagyon, ha ebben az állapottyaban szüretig meg marad is, egy átalag bor leszen benne. 3. Hozzá tartozandó parlag föld vagyon annyi, ha fel epittettik, hogy egy atalag bor meg terem." – (Az UC 126 : 21-gyel ellentétben, a falu előljárói itt egy faluhoz: Kazahoz tartozónak mondják mindkét szőlőt, a kamarai tisztviselő pedig a másik iratban két falu határában levő szőlőhegyeket értett a fenti két topográfiai megnevezésű szőlőknél.)
Kazai szőlők.
(Borsod m.): Kaza

Tartalomgazda