HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 007.

Dátum 1689. február 16.
Jelleg

Az eredetiről készült hiteles másolat.

Szöveg

Aestimatio
A Szepesi Kamara prefekturáján, a fenti napon készült, 1769. október 10-i kassai kelettel hiteles másolatba vett becslési jegyzőkönyv, a rebellis Berthoty Zsigmondnak a Sáros megyei Kende possessióban inventált javairól. A becslést Vas Gáspár, a királyi fiskus Sáros megyei javainak prefektusa készítette.
Kende:
Nemesi telek, desolata állapotban. A telken csekély értékű, leromlott épületek. (Az épületeket nem részletezi az aestimator.) A curia nobilitaris tartozékai ugyanannak a falunak határában: szántóföldek (kapacitásuk: köblösben) – rétek (hozamuk: kocsi szénában). (Minden tételnél: becsértékek.)
Berthothy Zsigmond javai.
(Sáros m.): Kendy = Kende

Tartalomgazda