HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 124. - No. 008.

Dátum 1702. február 12.
Szöveg

Conscriptio
Bazin:
Nemesi kúria a városban, emeletes, hozzácsatolt kertecskével, két kapuja van, egy nagyobb, és egy kisebb, ez a kertecskére nyílik; állandóan bort és pálinkát mérnek; mészárszéke is van. – Külvárosban allódium helye, elég nagy kerttel, szabad, semmi épület nem áll rajta. Egy szabad szőlő. Városi föld, befogadóképessége (ager civilis). Másik városi föld, befogadóképessége. Kis rét, vagy kertecske, a kúriához tartozik. Négy rét, részben szabad, részben városiak. Promontóriumon szabad szőlő, névvel, szántó is tartozik hozzá. Ezeken kívül vannak más szántók, réek, szőlők is, elzálogosítva, mivel mások bírják, itt nem veszi fel. – Ingóságok között a ház berendezése, bútorok helységenként; ékszerek, arany függők ládácskában, aranyozott ezüst csatok, csészék, zablák, tojástartó edény. Egy zsákban krajcárok. Szőnyegek, üres láda. Asztalneműek. Puskák, pisztolyok. Kamrában háznépének szolgáló élelmiszer, edények. Vaskapák, lószerszámok, vasedények ecetnek, lisztnek. Pincében boroshordók, egy hordócskát Ujfalussy úrnak adtak – úgy mondják. – Állatok: ökrök, lovak, tehenek, borjak, disznó. Két szekér, lószerszám. – Szolgáltatásokban szabó, aki egyúttal kocsmáros is, fizet, valamint minden kimért hordó sör után is fizet, de a kimért borért földesúr fizet neki. Mészáros pénzen kívül két mázsa faggyút is ad. Varga azelőtt fizetett, most már három év óta nem fizet, helyette a háziszolgai teendőket látja el. Üveges által fizetett összeg. Egy vincellér, szintén fizet.
Illenpeck András birtokai.
(Pozsony m.): Baziny

Tartalomgazda