HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 057.

Dátum 1777
Szöveg

Conscriptio
Battonya:
Földesúri ház, kasznár lakja, részben nyers téglából, részben agyagból épült, szalmával, náddal fedett, nagysága ölekben, 3 szobából áll, leírása. – Földbe ásott pince – Szekérszín, tehénistálló, lóistálló, karókkal kerített. – Konyhakert, elég elhanyagolt – Ezek együttes értéke – Falu felső végén földesúri kocsma, leírása – Falu alsó végén másik földesúri kocsma, leírása, mindkettő egész éven át mér; jobbágyok közül, akinek nincs szőlője Szt. Mihálytól újévig szabad a bormérés; jelenleg a kocsmák bérbe vannak adva, összege, leszámítva a fenntartására fordítandó költségeket, értékük. – Földesúri mészárszék nincs, húsmérést a község gyakorolja, árendáért, de ezt a legfelősbb helyen még nem erősítették meg, árenda összege. – Fölbeásott kocsma a határban, nem érdemes számbavenni; az előljáróság 5 forintra értékelte, ez is bérbe van adva, tized részét fenntartására és borszállításra számítva, jövedelme. – A község szokott az uradalom számára 25 szekér szénát kaszálni, értéke. – Tiszt számára engedélyezett évi elvethető búza, árpa, zab, kukorica köblök, mindegyik értéke (hozamuk 6–7-szeres közepes évben), azonkívül 6 szekér szénát kaszálhat. – Jobbágyok névvel – Telkük nagysága holdakban, kaszásokban. – Házas zsellérek névvel – Házatlan zsellérek névvel – Házak száma, censusuk; leszámítva a pópa 3 házát, házas zsellérek ugyanannyi censust fizetnek. – Telkek száma, heti 1 napi robotot számítva ezek összegzése; azonkívül 80 denár culináriával tartoznak, értéke. – Négy telkenként 1 hosszú fuvarral tartoznak, számuk, értékük. – Házas zsellérek a censuson kívül évi 18 napi robottal tartoznak, értéke. – Jobbágyoknak 5 száraz malma van, eddig utánuk fizetett összeg; az új úrbéri szerződést a helytartótanács még nem hagyta jóvá. – Házatlan zsellérek száma, 12 napi robottal tartoznak – Három görög kereskedő boltja után, vagyis inkább a kereskedés engedélyezéséért fizetett összeg. – Kilenced és tized három évi számadás alapján a következő: árpa, zab köblök; bárányok, értékük; méhkilenced bérbe van adva, összege; kukoricakilenced, köles, lencse, borsó, bab köblök; kendermag és kévék, len, dohánykévék, káposztafejek, értékük. – Szalma eladásából jövedelem – Kasznár jövedelme: pénz, bor, búza, zab, fa, vetés. – „Bandura” és csűr őrzőjének (magtáros) fizetése. Ezen kiadások leszámítása a jövedelemből – Község helye, fekvése, határai; igen termékeny földekkel; erdei, nádasai, halászata nincsen. – Jobbágyi telkekből uradalom által használt földek
Sionda:
Holdak száma – Épületei nincsenek, csak egy kunyhócska, hogy az árendátorok meghúzhassák magukat benne, az ilyen épületeket a következő bérlők meg szokták váltani, de ha a földet többet nem adják bérbe, a bérlőknek jogában van lerombolni és az anyagot elvinni.
Végén summarium
Végösszeg: 61152 ft. 84 den.
Kincstári birtok.
(Csanád, Arad m.): Battonya – Dumbiratos (!) – Nagy-Kis Kamarás – Sionda – Kunágotha – Csata seu Kis Kama#

Tartalomgazda