HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 055 / op.

Szöveg

Aestimatio
1774-ben végzett cr. alapján becslés.
Thereszovacz:
Jobbágyok, egésztelkek, minden telekhez 24 hold szántó és 8 kaszás rét tartozik, census minden telek után – az egész uradalom területén – 3 ft., összege a községben. – Megjegyzi, hogy az összeíró a bírót is felvette a fizetők sorába, bár az a törvény szerint mentes minden ajándék alól, az ún. kenézekkel együtt. – Minden telek után 48 napi igásrobotot teljesítenek, napok száma a községben; vagy ehelyett minden hold szántó és rét után másfél napot dolgoznak, értéke. – Régi irtásföldek holdakban, értékük; kaszálók, értékük. – Prefectus házához tartozó kert valamelyes gyümölcsfákkal, 5 hold, évi jövedelme. – Falu közepén földesúri vendégfogadó, évente kimért bor, pálinka nyeresége, leszámítva a kocsmáros bérét és az épület fenntartási költségeit. – Mészárszék árendája – Minden telek után jobbágyok tartoznak egy öl fát adni, jövedelme. – Házas zsellérek, censusuk, 12 napi kézi robottal tartoznak. – Házatlan zsellérek, csak 10 napi robottal tartoznak, semmi mással. – 9 mesterember, uragadom jogának elismerésére fizetnek, összege.
Chemernyicza:
Nem kevés káposztás, gyümölcsfákkal, ispán szokta használni, jövedelme. – Allódiális szántók 3 nyomásban, holdak, összeíró szerint minden hold 2 köblös, harmada nyugszik, búzával, rozzsal, zabbal, kukoricával elvetett holdak; gabonafélék hozama hatszoros, jövedelük. – Összeíró a szekeres robot megváltását 1 forintba vette, ami alig hihető, az országban 20 xr. a szokásos, itt 30-at számít. – Kaszálók, szénahozamuk, egy részük földesúri állatok részére, jövedelmük. – Tehenek jövedelmének kiigazítása – Erdők, részben makkosak, nagyságuk holdakban, jövedelmük, értékük.
Reszovacz:
Jobbágyoknak szilvásaik is vannak, utánuk fizetett összeg. – Földesúri szőlő, nagysága kapásokban, jövedelme, értéke. – Földesúri szilvás mellette, jövedelme közepes évben, üstökben, értéke. – Hegyjog, jövedelme, értéke – Jobbágyoknak 3 kanalas malma van, fizetnek utánuk. – Erdők, részben makkosak, jövedelmük, nagyságuk
Borova:
Földesúri szilvás, jövedelme – Földesúri rét, szénahozama, értéke – 6 jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk – Kereskedő által fizetett összeg – Erdők, részben tölgyesek, fát szállítani nemigen szoktak, makkoltatás jövedelme.
Pahelich:
Kereskedő által fizetett összeg – Mesterember által fizetett összeg – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, jövedelmük
Bazie:
2 vendégfogadó, jövedelmük – 6 malom a Dráván, 2 kanalas malom a patakokon, fizetnek utánuk. – Földesúri szántók, fele ugar, felét kukoricával vetik, jövedelmük. – Drávai halászat árendája – Privilegizált vám, jövedelme – Rév a Dráván, jövedelme – Mesterember, fizet mestersége után – Erdők, nagyságuk, részben makkosak, jövedelmük
Turanovecz:
Két malom és 1 kanalas malom, fizetnek utánuk – Földesúri leneskertét jobbágyok fizetnek – Kocsmajogért árenda címén fizetnek – Halászatért fizetnek – Erdők, nagyságuk, faszállítás és makkoltatás jövedelme.
Jugoszello:
Két mesterember, általuk fizetett összeg – Erdők, részben makkosak, jövedelmük – Kanalas malom, fizetnek utána – Két mesterember által fizetett összeg. – Erdők, részben makkosak, jövedelmük – Kanalas malom, fizetnek utána – Halászatért átalány fizetnek – Földesúri rét, szénahozama, értéke – Erdők, részben makkosak, jövedelmük
Bochevacz:
Földesúri szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, jövedelmük. – 3 mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Godina:
Erdők, nagyságuk, makkoltatás jövedelme
Russany:
Malom a Dráván, árendája – Kanalas malom, fizetnek utána – Halászatért fizetnek – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, jövedelmük
Brezovicza:
Kanalas malom, fizetnek utána. – Halászatért fizetett összeg. – Szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, kukoricával elvetett holdak, befogadóképességük, fele nyugszik, kukoricával elvetett holdak, jövedelmük. – Mesterember censusa – Erdők, részben makkosak, faizás és makkoltatás jövedelme.
Opotovacz:
Erdők, részben makkosak, jövedelmük
Detkovacz:
Hamuégetésért fizetnek – Erdők, részben makkosak, faizás és makkoltatás jövedelme
Gachische:
Földesúri malom egy órai távolságra a községtől, búza, kétszeres jövedelme, értéke, leszámítva a molnár díját és az épület karbantartását. – Tölgyerdők, makkoltatás jövedelme
Rechina:
Tölgyerdők, makkoltatás jövedelme.
Czabona:
Mesterember által fizetett összeg – Tölgyerdők, makkoltatás jövedelme
Budanicza:
Erdők, részben makkosak, jövedelmük
Kuszinye:
Erdők, tölgyes részben, makkoltatás jövedelme – Két mesterember által fizetett összeg
Lukovacz:
6 mesterember által fizetett összeg – Földesúri szilvás, jövedelme – Erdők makkoltatásából jövedelem
Gvazdanszka:
Földesúri rét, szénahozama, értéke – Mesterember, fizet mestersége után – Makkoltatás jövedelme
Krivoja:
3 kanalas malom, fizetnek utánuk. – Kis földesúri gesztenyés, árendája – Mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Hum:
Erdők, részben tölgyes, makkoltatás jövedelme
Kornyas:
2 kanalas malom, fizetnek utánuk – Kereskedő és mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Klisza:
Mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Liszichine:
4 kanalas malom, fizetnek utánuk – Egy kereskedő, két mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Kuzma:
3 kanalas malom, fizetnek utánuk. – Erdők, részben makkosak, jövedelmük
Vucsin:
11 kanalas malom, fizetnek utánuk – Földesúri malom, molnár harmadát leszámítva búza és kétszeres jövedelme – Fűrészmalom, jövedelme – 2 földesúri szilvás, jövedelmük – Földesúri szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, harmada nyugszik, harmadát kukoricával, harmadát zabbal vetik, jövedelmük. – Földesúri rét, szénahozama, értéke – 6 kereskedő és 2 görög kereskedő által fizetett összeg – 35 mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Zvechero:
6 kanalas malom, fizetnek utánuk – Két kereskedő, 1 mesterember által fizetett összeg.
Kometnik:
Erdők, részben makkosak, jövedelmük – 4 mesterember által fizetett összeg
Szkuleniczy:
7 kanalas malom, fizetnek utánuk – Földesúri gesztenyés árendája – Kerekedő, mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Szmude:
2 mesterember által fizetett összeg, makkoltatás jövedelme
Nankovacz:
Földesúri szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, felébe búzát vetettek, jövedelme – Erdők, nagyságuk, részben makkosak, jövedelmük
Popovacz:
Kanalas malom, fizetnek utána – Földesúri szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, felébe búzát vetettek, jövedelmük. – Kereskedő által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Martinpotok:
Földesúri szilvás, jövedelme – Makkoltatás jövedelme
Maczuk:
Földesúri szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, felébe búzát vetettek, jövedelmük. – Földesúri rétek, szénahozamuk, jövedelmük – Két mesterember által fizetett összeg – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, jövedelmük
Bakany:
Két malom, fizetnek utánuk – Földesúri szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, felébe búzát vetettek, jövedelmük. – Makkoltatás jövedelme
Gollovecz:
Makkoltatás jövedelme – 2 mesterember által fizetett összeg
Charelye:
2 mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Belinczy:
Földesúri szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, harmada nyugszik, másikba kukoricát, harmadikba zabot vetettek, köblök, jövedelmük. – Földesúri rét szénahozama, jövedelme – 2 mesterember által fizetett összeg – Makkoltatás jövedelme
Rencze:
Makkoltatás jövedelme
Melyani:
3 kanalas malom, fizetnek utánuk – Makkoltatás jövedelme
Drenovacz:
Földesúri szilvás, jövedelme – Földesúri szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, harmada nyugszik, másikat zabbal, kukoricával vetették, köblök, jövedelmük. – Földesúri rét, szénahozama, jövedelme – Földesúri szőlő, jövedelme – 4 mesterember által fizetett összeg – Erdők, részben makkosak, jövedelmük
Szemerdicz:
4 kanalas malom, fizetnek utánuk – Földesúri szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, felébe zabot vetettek, jövedelmük. – Földesúri rét, szénahozama, jövedelme – Mesterember által fizetett összeg
Russina:
Makkoltatás jövedelme
Kraskovich:
Censust fizetnek utánuk – Mesterember által fizetett összeg.
Humlyani:
Földesúri szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, fele nyugszik, felébe zabot vetettek, jövedelmük. – Földesúri rét, szénahozama, jövedelme
Potochan:
2 kanalas malom, fizetnek utánuk
Gyurichich:
Erdők, nagyságuk, részben tölgyesek, jövedelmük.
Végén summarium, községenként összegezi a jövedelmet.
Végösszeg: 14989 ft. 46 den.
Kiadások, tisztek, (prefectus, számtartó, kasznár, írnok, ispánok) konvenciója, pénz, bor, búza, zab, széna, fa; írásért (pro scripturisticis) külön pénzt kapnak. – Mesteremberek; szolgák (kádár, tehenes, pásztorok, béresek, pandúrok, katonák) konvenciója. – Káplán jövedelme – Kocsmárosok fát kapnak – Szőlőcsőszök jövedelme
Kincstári birtokok.
Vucsini és jugopolyei uradalmak.
(Verőce m.): Chemernicz – Reszovacz – Thereovaracz – Borova – Pohelich – Bazie – Turanovacz – Szent Lukács – Dugoszello – Budrovacz – Bochevacz – Gradina – Russay – Brezovicza – Opatovacz – Detkovacz – Gachiscze – Rechina – Czabina – Budanicza – Kuszonye – Lukovacz – Bvozdanczka – Pivnicze – Krivoja vetus-nova – Hum – Kornyas – Klisza – Liszichine – Kuzma – Vucsin – Zvechero – Kometnik – Szkulinecz – Szmude – Nankovacz – Popovacz – Marintpotok – Maczuk – Bakany – Gollenics – Charelye – Balinczy – Rencze – Melyani – Drenovacz – Czemerdisz – Russina – Kraskovich – Humlyani – Potachane – Gyurichich

Tartalomgazda