HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 054.

Dátum 1775
Szöveg

Conscriptio
Theresovacz:
Földesúri ház, prefectus lakásának kijelölve, a falutól kicsit távolabb, fekvése, leírása, „sub tecto Gallico”, zsindellyel fedett, nagysága, berendezése. – A házhoz tartozó más épületek, kasznár lakása, leírása. – Két lóistálló, leírásuk – Kert, 10 lépcsővel mélyebb az udvarnál, két kertészházzal, kamrával. – Fásszín – Pince, leírása – Szántartó háza, leírása – A prefectusi ház és tartozékainak értéke, kőműves, ács, asztalos, üveges, lakatos munkák szerint. – A falu közepén vendégfogadó, jó épület, zsindellyel fedett, leírása, szekérszínnel, nagyság, értéke. – Évente kimért bor, pálinka, nyereségük. – Mészárszék árendája, harmadát karbantartásra fordítva értéke. – Jobbágyok névvel – Telkük nagysága holdakban, rétjei kaszásokban – Régi és újabb irtásföldek nagysága holdakban, rétek kaszásokban. – Szilvásaik holdakban – Zsellérek névvel – Földjeik után holdanként fizetnek, összege, jövedelme. – Robotnapjaik telkenként, vagy megváltják, kaszálók után is tartoznak robottal. – Régi irtások szántói és kaszálói után fizetnek – Szilvásaik után fizetnek, jövedelme – Minden zsellér pénzzel és 12 napi robottal tartozik évente; házatlan zsellér csak 10 napi robottal. – Régi irtások szántói és kaszálói után fizetnek. – Kilenc mesterember van a községben, fizetnek mesterségük után. – A község síkságon fekszik, földje fekete, fövennyel kevert. – Határa egy óra alatt körüljárható
Chemernyicze:
Földesúri épület fából, leírása, ispán, kádár, sajtkészítő laknak benne; marhaistállóval, másik istálló földesúr teheneinek. – Csűr, nagysága – Kukoricagóré, földesúri – Ól sövényből és sárból, szalmával fedett, nagysága – Három házacska béreseknek, most üres, sárból készült, alig éri meg a számbavételt. – Az egész értékelése – Sok káposztás van a helységben, jövedelmük – Földesúri szántók, befogadóképességük, búzával bevetett holdak, közepes évben hozamuk hatszoros, jövedelme, leszámítva a szántást 6 ökörrel, boronálást, 8 aratót, hordást két ökörrel, 4 cséplőt, díjukat. – Rozzsal, búzával, kukoricával elvetett holdak, jövedelmük, kukoricából 1 holdon 20 mérő terem közepes évben (többi hatszoros hozam, mint a búzánál). – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban, jövedelmük – Fejős tehenek, értékük; sajtkészítő minden tehén után vajat ad, nem kifőzöttet, 6 sajtot, mennyiségük, értékük, harmadát nyereségnek számítva.
Rezovacz:
Földesúri szőlő, nagysága kapásokban, hozama, jövedelme, jobbágyok tartoznak megmunkálni. – Szilvás tartozik hozzá, 200 nagyobb, 110 kisebb és 145 kis fával, pálinkát főznek a gyümölcsből, jövedelme. – Erdők, nagyságuk holdakban, a nehéz szállítás miatt faizásból nincs jövedelem. – Kocsmajogért a falu fizet – Jobbágyok telkeik után fát is adnak. – Idegenek bor után adóznak – Lakosoknak 3 kanalas malmuk van, fizetnek utánuk – Földje részben dombos
Borova:
Földesúri rét, nagysága kaszásokban, jövedelme – Erdők, részben makkosak, nagyságuk holdakban, faizásból jövedelem nincsen, makkoltatásból öt évenként. – Jobbágyok szőlőik után hegyjogért fizetnek, idegenek bort is adnak. – 6 obbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk – Kereskedő, fizet boltja után
Pehelich:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, jövedelmük – Jobbágyoknak 3 kanalas malmuk van, fizetnek utánuk
Bazie:
Földesúri vendégfogadó, leírása, jövedelme. – Földesúri szántók holdakban, befogadóképsségük, felét pihentetik, elét kukoricával vetik. – Halászatot a Drévén és mocsarakban földesúr bérbeadja, összege. – Rév a Dráván, jövedelme – Makkoltatás jövedelme – Jobbágyoknak új irtásaik is vannak, azok után is fizetnek. – 6 jobbágyi malom a Dráván, fizetnek utánuk; 2 malom a patakon, azért is censust fizetnek.
Turanovecz:
Erdők, részben makkosak, jövedelmük – 2 jobbágyi malom, fizetnek utánuk
Szentlukács:
Földesúri vendégfogadó, leírása, jövedelme, istállókkal
Dugoszello:
Erdők, részben makkosak, jövedelmük.
Budravacz:
Földesúri rét, nagysága kaszásokban – Halászat árendája – Erdők, részben makkosak, jövedelmük – Kanalas malom, jobbágyi, fizetnek utána – Három mesterember, fizetnek mesterségük után
Bachevac:
Földesúri szántók, nagyságuk holdakban, befogadóképességük, jövedelmük. – Halászat jövedelme – 3 mesterember, fizetnek mesterségük után
Gradina:
Földesúri vendégfogadó, leírása, jövedelme – Makkos erdő, nagysága, jövedelme – Halászat a mocsarakban, árendája – 3 kanalas malom, jobbágyok fizetnek utánauk – 7 mesterember, fizetnek
Huszany:
Halászat a Dráván, fizetnek utána. – 7 mesterember, fizetnek – Malom 2 kerékre a Dráván, másik malom és kanalas malom, mindegyik után fizetnek
Brezovicza:
Földesúri szántók, nagyságuk holdakban, fele nyugszik, másik felét kukoricával vetik, hozama, nyereség pénzben, számítva, hogy ha a robotot is értékelnék. – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, faizás, makkoltatás jövedelme. – Halászat jövedelme – Lakosoknak van egy kanalas malma, két kerekű, fizetnek utána. – Egy zsellér, censust fizet, új irtásföldje után is fizet.
Opatovaczy:
Földesúri szántók, nagyságuk, fele nyugszik, másik felét búzával vetették, hozama, jövedelme. – Erdők, tölgyes, nagyságuk holdakban, faizásból jövedelem nincs, csak makkoltatásból. – A falu a Dráva áradásának kitett
Detkovacz:
Halászat a mocsarakban és a Dráván, jövedelme – Erdők, tölgyes, nagyságuk, nevük, jövedelmük faizásból és makkoltatásból. – Mészégetésért árendát fizetnek
Galische:
Földesúri malom 3 kerékre, fából és sárból épült, leírása, értéke, jövedelme 5 évi átlag alapján, leszámítva a molnár bérét, haramdát karbantartásra számítva; a malomban bort és pálinkát is mérnek, jövedelme. – Erdők, tölgyes, nagyságuk, nevük, jövedelmük – Jobbágyi kanalas malom 1 kerékre, fizetnek utána
Pechina:
Halászat a Dráván és mocsarakban, jövedelme.
Czabna:
Földesúri épület, leírása, istóllóval, kerttel 1 hold kukoricavetéssel, serfőző használja, értéke. – Földesúri szilvás, fák, jövedelme – Földesúri szőlő, nagysága kapásokban, jövedelme – Erdők nvvel, részben tölgyesek, nagyságuk, jövedelmük – Egy mesterember, mestersége után fizet – Kanalas jobbágyi malom, fizetnek utána
Budanicza:
Erdők, makkosak, nagyságuk, jövedelmük
Kuszonya:
Makkos erdők, nevük, nagyságuk, jövedelmük
Lukovecz:
Erdők, részben makkos, nevük, nagyságuk, jövedelmük
Gvadzanszka:
Erdők, részben makkos, nagyságuk, nevük, jövedelmük – Jobbágyi kanalas malom, fizetnek utána
Pivnicze:
Erdők, részben makkosak
Krivoja:
Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Földesúri kis gesztenyés, jobbágyok árendálják
Hum:
Földesúri szőlők, nagyságuk kapásokban, jövedelmük – Földesúri szilvás, fák, jövedelme, leszámítva az őrök és szedők díját. – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, jövedelmük – Két jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk – Egy kereskedő, fizet boltja után – Egy mesterember, fizet mestersége után
Klisza:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük –Kereskedő, fizet boltja után – Két mesterember, fizetnek mesterségük után
Kuzina:
Földesúri szőlő, nagysága kapásokban, jövedelme – Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük. – 3 jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk.
Vucsin:
A várossal szomszédos hegyen állt a vucsini vár, melytől az egész uradalom a nevét nyerte, most csak romjai látszanak. – Számtartó lakása a városban, leírása, értéke – Ispán lakása, leírása, értéke – Még egy ház, kissé távolabb ezektől, a város közepén, előbbi ispán özvegye lakja, leírása, értéke. – Város végén földesúri malom két kerékre, leírása, értéke, jövedelme. – Fűrészmalom, jövedelme deszkákban – Malom szomszédságában földesúri csűr gerendákból, nagysága, értéke. – Földesúri rét, szénahozama, nagysága kaszásokban – Földesúri szántók, nagyságuk holdakban, fele nyugszik, másik felét zabbal vetették, hozama hatszoros. – Erdő, részben termő, részben nem, jövedelme. – Jobbágyoknak 11 kerekes malmuk van, fizetnek utánuk –Két görög és két másik kereskedő, fizetnek boltjuk után. – 35 mesterember, fizetnek mesterségük után
Zvechevo:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük – 6 jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk – Kometnik: Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Földesúri gesztenyés, jobbágyoknak bérbe van adva
Szkulinczy:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük – Egy kereskedő és egy mesterember, fizetnek
Szmude:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük – Két jobbágyi kanalas malom, fizetnek utána. – Két mesterember, fizetnek mesterségük után.
Nankovaczy:
Földesúri szántók, nagyságuk, fele nyugszik, felébe búzát vetettek, jövedelme. – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük – 11 jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk
Popovacz:
Földesúri szántók, nagyságuk, fele nyugszik, felébe búzát vetettek, jövedelme. – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük – Egy jobbágyi kanalas malom, fizetnek utána – Egy kereskedő, fizet boltja után
Martinpolasz:
Földesúri szilvás, fák, jövedelme – Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Egy jobbágyi kanalas malom, fizetnek utána – Földesúri szántók, nagyságuk, fele nyugszik, felét búzával vetik, jövedelme. – Földesúri rét, szénahozama, nagysága, jövedelme – Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Két kanalas malom, fizetnek utánuk – Két mesterember, fizetnek mesterségük után
Bokani:
Földesúri szántók, nagyságuk, felét pihentetik, felét búzával vetették, jövedelme. – Földesúri rét, nagysága, szénahozama, jövedelme – Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Két jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk
Gallenics:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük
Charalye:
Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Egy kanalas malom, fizetnek utána – Négy kereskedő, fizetnek boltjuk után. – Két mesterember, fizetnek mesterségük után.
Bohenczy:
Földesúri szántók, nagyságuk, harmadát pihentetik, másikat kukoricával, harmadikát zabbal vetik, köblök, jövedelmük. – Földesúri rétek, nagyságuk, szénahozamuk, jövedelmük –Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Két mesterember, fizetnek mesterségük után
Kenecze:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük – Hét jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk
Melyani:
Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – 3 kanalas malom, fizetnek utána
Drenovecz:
földesúri szántók, nagyságuk, harmada nyugszik, harmadába kukoricát, harmadába zabot vetnek, köblök, jövedelmük. – Földesúri szőlő, nagysága, jövedelme – 4 mesterember, fizetnek mesterségük után
Szemedics:
Földesúri szántók, fele nyugszik, felét zabbal vetették, jövedelmük. – Egy mesterember, fizet mestersége után – Birtokmegoszlási adatok
Puszina:
Erdők, részben makkosak, nevük, nagyságuk, jövedelmük – Két jobbágyi malom, fizetnek utánuk
Kraskovich:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük – Két jobbágyi kanalas malom, fizetnek utánuk – Egy mesterember, fizet mestersége után
Humlyani:
Földesúri szántók, nagyságuk, fele nyugszik, felébe zabot vetnek, jövedelme. – Hozzátartozó praediumban földesúri rét, szénahozama, jövedelme. – Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, jövedelmük
Polochabe:
Erdők, szomszéd faluval közösek – Egy jobbágyi kanalas malom, fizetnek utána
Gyuriehich:
Erdők, részben makkosak, nagyságuk, nevük, fizetnek utánuk – Egy jobbágyi kanalas malom, fizetnek utána
Az egész uradalomban: igás és hízlalt ökrök, bikák, tehenek, üszők, borjak, disznók, malacok, süldők, hízók, méhek. – Földesúri hordók, kádak különböző helyeken – Serfőzők tartozékai – Pálinka különböző helyeken hordókban – Földesúri kádár szerszámai
Végén recapitulatio, az épületek, gazdasági dolgok és jövedelemértéke helységenként. – Tisztek: prefectus, számtartó, kasznár, írnok, ispánok jövedelme. – Cselédek: tehenes (helveta) pásztorok, béresek, pandúrok, katonák, káplán, kocsmárosok, kenézek konvenciója.
Vucsini uradalom.
(Verőce m.): Jugovopolye – Vucsin – Theresovacz – Chemernyicza – Rezovacz – Varaba – Pehelich – Bazie – Turnovacz – Szent-Lukács – Dugoszello – Budrovacz – Bachevacz – Gradina – Ruszany – Brezovicza – Opotovaczy – Detkovacz – Gaehosche – Rechina – Czabuna – Budanicza – Kuszonya – Lukavecz – Gvodzanszka – Pivnicze – Kirovja – Hum – Konnyas – Klicza – Litszine – Kuzina – Zveehevo – Kometnik – Szkulinczy – Navhovaczy – Popovach – Martinpolasz – Matucze – Bokani – Gallenics – Charlye – Bohenczy – Kerecze – Melyani – Drenovacz – Szemedics – Puszina – Humlyani – Polochane – Gyurielich

Tartalomgazda