HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 041.

Dátum 1760
Szöveg

Conscriptio
Alsócsaj:
Nemesi kúria egész telken, leírása, jelenlegi földesúr Scharlach István emeltette; cselédszobák; a ház fából épült, részben szalmával, részben zsindellyel fedett, nagyrészt raparálásra szorul. – Kis pince fából – Öt istálló, férőhelyük – Két csűr, szalmával fedett, javításra szorulnak – Az eddig felsoroltak értéke jelenlegi állapotukban – Kúriához tartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk, értékük – Kúriával szemben kert gyümölcsfákkal, alma, körte, szilvafák, évi jövedelmük. – Jobbágyok névvel, egyik a kúriában lakik, csak két disznója van; másiknak semmije sincs, most majoros, telkét földesúr bírja; harmadiknak két földesúri ökre van, lovai, tehenei, disznói sajátja. – Elhagyott telkek névvel – Irtásföld, helye, befogadóképessége, 12 éve műveletlen, terméketlen, mert nehezen megközelíthetőség miatt nem trágyázták, értéke. – Kis erdő tűzifára, nem elegendő, ezért a szalánci erdőből is hoznak fát pénzért. – Egy telekhez tartozó szántó befogadóképessége, rétjeinek szénahozama. – Tizedet adnak őszi búzából, rozsból, árpából, zabból, köblök. – Tizedszedéskor két csirkét adnak, értéke – Fonással tartoznak, értéke – Jelenlegi földesurak névvel
Bogdány:
Pálinkafőző üstjeik után nem fizetnek – Kis erdő tűzifára, Szaláncról is hoznak fát – Jobbágyok heti két napot dolgoznak, aratáskor és kaszáláskor mindennap robotolnak. – Szüretkor egész a szüret végéig szekérrel tartoznak szolgálni. – Jelenlegi földesúr kocsmát a helysgének engedte, jövedelme.
Bakai – fiskális birtok.
(Abaúj m.): Alsó Csaj – Bogdány

Tartalomgazda