HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 039.

Dátum 1750
Szöveg

Conscriptio
Konyus:
Jobbágyok névvel, fiak – Állataik: ökrök, tehenek, disznók – rétjeik száma, szénahozama, szántóik befogadóképessége. – Két jobbágy van, testvérek, anyjuk hozta át őket a homonnai uradalomból, minden második hetet robotban dolgoznak. – Adót vagy tizedet nem fizetnek – Kettőjük által évente adni szokott rozs, kender, len köblök, jövedelmük pénzben. – Ez a rész, amelyet használnak, el van választva a falutól folyóval, elhagyott telkeket is használnak, házas zsellérek káposztát, más kerti veteményeket ültetnek az elhagyott telkek földjeibe. – Két soltészség is volt itt – Ezt a síkságot makkos hegyek veszik körül, használatuk földesúré volt; Gombos úr idejében ez közös a társbirtokosokkal a többi erdőkkel együtt, hizlalható disznók, jövedelmük egy disznó után.
Hlivistye:
Jobbágyoknak juhai is vannak – Jobbágyi földek befogadóképessége – Robotot minden második héten teljesítenek földesúrnak igával vagy gyalog. – Semmi adóval, dézsmával nem tartoznak, kivéve, hogy böjtben olajat, vagy húsvétra bárányt adnak. – Makkos erdők, társbirtokosokkal közös
Osztro:
Fiscusnak van itt egy kuriális telke, szántói nagyobbrészt füzes, ha kiirtanák, vethető köblök – Rétek, szénahozamuk, másik rét, fákkal benőve, irtás után várható szénahozama – Birtoktörténeti adatok
Gombos – fiskális birtok.
(Ung m.): Konyus – Hlivistye – Osztro

Tartalomgazda