HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 033 / a.

Dátum 1738. december 15.
Szöveg

Inventarium
Szobrancz:
Kuriális ház, leírása, cselédházzal, állapota, berendezése – Prés – Ház végén elég nagy kert, különböző fákkal – Istállók fából, tehenek és lovak férőhelye – Allódium cselédházzal, leírása, istállókkal – Két csűr a kert közepén cséplőhely – Malom, helye, két köves – Vele szemben 3 szobából álló vendégfogadó, szalmával vedett, szekérszínnel. – Szántók két nyomásra, befogadóképességük, elég terméketlenek. – Rétek, szénahozamuk – Elhagyott telkek névvel – Zsellérek névvel, lengyel jövevények is, házuk helye, vannak akik jobbágyi telken laknak, de munkát ali végeznek.
Hanykocz:
Jobbágyok földesúri munkát ekével végeznek; vannak akik a Tiszán túl Nyiczky úrnak dolgoznak, egyesek gyalog robotolnak.
Oreszka:
Lakatlan hely, de bor és erdőtizedből van jövedelem.
Klokocso:
Erdőtized
Gombosi – fiskáliscus birtokok.
(Ung m.): Szobrancz – Hanykocz – Baskocz – Pallo – Hleviscse – Felső Ribnyicze – Felső Remete – Szobrancz Komorocz – Bunkocz – Jeszenő – Krivoscsan – Josza – Husziny – Klokosso

Tartalomgazda