HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 029.

Dátum 1734
Jelleg

4 old. latin nyelvű másolati példány.

Szöveg

Conscriptio Extractus címen, amelyet a Péterffy István és Sámuel uraknak átengedett fiskusi portióról és jövedelmeiről készített a kassai kamarai számvevőség, az 1723-ban készült conscriptio nyomán, becslésével együtt.
Lazar:
Torma Kristóf magszakadás folytán fiscusra szállt portiója, mely egy parasztházacskából és két féltelekből áll, egyiken épület a házacska, a másikat szérűnek használják. – Hozzátartozó szántók három tagban, helyük, befogadóképességük köblökben; – négy rét, melyek együttesen 11 szekér szénát teremnek.
Pusztadaróc:
Egy egész- és egy fél puszta telek névvel. – Egy fél puszta fundust az összeíró okkupált, az egész portiót a fiskus részére okkupálta, a telket a rezidenciális házhoz alkalmazzák szérűnek. – Birtoktörténeti adatok.
A becslés kivonatában ugyanezeket a tételeket értékeli 6 és 5% hozammal, az 5% hozammal tőkésített érték: 706 ft. 15 Xr.
Királyi fiskális birtok.
(Szatmár m.): Lazar – Puszta Darocz

Tartalomgazda