HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 024.

Dátum 1724. augusztus 16.
Jelleg

Pecséttel és aláírással ellátott eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Demethe:
kétszintes kastély „in quo plus-minus 15 cubicula reperiuntur” – pincék, gazdasági épületek – allódium, kertek – a jobbágyok névsora tulajdonosok szerint – sessiók – állatállomány: ökör, tehén, sertés – deserták, amelyeket az új tulajdonosok az allódiumokhoz csatoltak – iparosok – allodialis szántók vetéskapacitása – allodialis rétek vetéskapacitása – három forgó – minden termésből kilencedet adnak – kötelező csirke-keltetés a földesúri konyha számára – robotban régebben az egész sessiósok saját ekével minden nap, fél sessiósok hetente háromszor dolgoztak, jelenleg a félsessiósok földesúri állatokkal két nap igásrobotot adnak, ezen kívül még két napot gyalogul is robotolnak – a zsellérek „juxta mandatum” robotolnak – mind a zsellérek, mind a jobbágyok fonással is szolgálnak „per unam stuham linivel cannabum”. – vámjövedelem – malomjövedelem, sertéshízlalás – kocsmáltatásnál hivatkozás egy 1672-es összeírásra
Frics:
deserta használója kilencedet és tizedet is ad – konyhára tyúk, liba s tojás szolgáltatás – zsákszolgáltatás helyett vásznat adnak „quinque ulnas”
Béczallya:
allódiális földeket tized ellenében használnak
Bocskay István konfiskált portiói. Jelenlegi birtokosok: Szent Iványi József, Ottlik Pál, Bornemissa Antal.
(Sáros m.): Deméthe – Nagy Szilva – Frics – Béczallya

Tartalomgazda