HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 023.

Dátum 1723. július 2–3.
Jelleg

Egykorú másolat.

Szöveg

Conscriptio
Nagybánya:
domus provisoralis – istállók, gazdasági épületek – bükkerdő makkoltatási kapacitása – juhlegelők „dant ab uno grege den 62” – irtásföldek bérbeadása tizedek fejében, tavasziakat vetnek belé, várható terméseredmények
Dobravicza:
kúria kerttel és gazdasági épületekkel – allódiális földek, ezekhez csatolták a desertákat is, rossz földek, inkább csak zabnak való, egyéb gabonaneműek csak trágyázással teremnek meg bennük – zálogban lévő szántók – allódiális rétek szénahozama – ser- és pálinkafőző – malomjövedelem „circ. 30 Cubulus. frumenti turcici, pannici, avenae insimul importando” – allodialis méhészet 51 kassal – örökös jobbágyok, jövevények és zsellérek – sessiók – fiúgyermekek – ökör, ló, tehén, juh, sertés – méh – deserták, elhanyagolt szőlők – gyalog és igás robotok „ad oeconomiam Dobraviczensem”, továbbá malomkarbantartásra sertés-tized, tíz alatt készpénz megváltás, ugyanez a pázsit-disznók után is, de egy éven aluliak után nincs semmi szolgáltatás – méhek után nem adnak dézsmát – bárányok után tized vagy készpénz megváltás – házak után nincs census – a mesterek mesterségükkel szolgálnak – jövevények továbbmehetnek, csupán „pro terragio” 1 forintot kell eltávozáskor fizetniök, a zselléreknek még ezt sem, csupán be kell jelenteniök távozásukat.
Magyar Kékes:
egyik héten 3, másik héten 2 fatörzset kell szállítaniok a nagybányai olvasztó számára, ezenkívül még „prout necessitas expostulat” egyéb szállításokra is igénybe veszik őket –a káposztatermésből is tizedet adnak
Sándorfalu:
szolgálataikat évi 12 Ft készpénzzel váltják meg – szökött alattvalók névsora – a szomszédos falvakkal közös szolgálatok és szállítások a nagybányai olvasztó számára – szénégetés „12 ligna Miller dicta secare, ad cumulum comportare, ex quibus 12 cumulis circ. bis Mille onera carbonum debent evenire” – az erdőt régen viaszért adták bérbe és ez a viasz a templomot illette, most az officialisok a fiscus számára foglalták le az erdőt – Felsőbánya számára fenntartott kaszálók „pro equis Suae Majestatis” – juh és kecske tized csak az első tíz után „etiam si centum oves habeat hic aliquis” – méhek után tized vagy készpénz megváltás
Puszta Telek:
sok szökevény, neveik után jelenlegi tartózkodási helyük is jelezve van
Laczfalu:
a nagybányai pénzverde és Felsőbánya számára robotolnak „ad mandatum officialium” – a robotok pénzértéke: egy szekér faszén szállítása 90 dén., egy szekér szénáé 48”, egyéb munkák: kaszálás, gyűjtés, réttisztítás, stb. készpénz értéke – gesztenye erdő évi termése jó, termés idején kb. 12 köböl – szarvasmarhák utáni Szent Györgynapi adó, minden tehén és ökör után „usque ad quatuor annorum pecus inclusive” 2–2 den. – juhos vagy kecskés gazdák egy bárányt vagy 60 dénárt, ill. egy gidát vagy 33 dénárt adnak, sajtmegváltás bárány után 12 den., kecskék után 6 dén. – ökrök után karácsonyi adó „Pro Nativitate Christi boves habens quivis, sit haereditarius vel non, dat den. 48” – ökör nélküliek pedig ugyanekkor tyúk-megváltást fizetnek „carens bobus, quivis redimit gallinam den. 12” – káposzta-tized „a caulibus recentibus” – az egész uradalomra vonatkozó megjegyzés: a rendes robotmunkákon túl: szántáskor és aratáskor szükséglet szerint segíteniök kell a dubrovicai allódiumban.
Nagybányai kincstári javak.
(Szatmár m.): Nagy Bánya – Dobravicza – Magyar Kékes – Sándorfalu – Puszta Telek – Bájfalu – Györkefalu – Negrefalu – Laczfalu – Sürgyafalu – Oroszfalu

Tartalomgazda