HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 020.

Dátum 1689 és 1715
Jelleg

1761-es hiteles másolat.

Szöveg

Conscriptio et Aestimatio
A jelzett dátumú két összeírás összevetése alapján készült 1715. március 7-én.
Vinna:
a vár megrongált állapota – a vár alatti birtokon „castellum formosum muratum”, gazdasági épületek, pincék és istállók – szántók vetéskapacitása, idei búza és rozsvetések, rétek szénahozama – a várnak kilencedet szolgáltató szőlők utáni borkilenced – a vár saját szőlőinek jövedelme, a termés felét megmunkálásra számítják – elhanyagolt vár-szőlők „a multis iam annis inculta manendo virgultis et vebribus consita ...” – jobbágyok névsora, sessiók, fiúgyermekek, ökör, tehén – a heti robotok száma változó, a negyedesek hetente kétszer gyalogul szolgálnak, a félsessiósok hetente háromszor igával szolgálnak, régen hetente háromszor adtak igásrobotot – szűcs-mesterséggel szolgáló subditus – deserták
Bonyha:
a malom jövedelméből két rész a földesúré, egy a molnáré, kötelező sertéshízlalás – halastavak – az 1689-es Összeírás csak zselléreket jelöl, heti két gyalogrobottal – az 1715-ös viszont csak jobbágyokat, negyes-sessiókkal és ugyancsak heti két gyalogrobottal – a 1689-es összeírás szerinti „deserti inquilinares fundi” az 1715-ösben „sessiones desertae” – bükkerdő, de ritkán van jó makktermés
Henyelőcz:
a jobbágyok minden második héten robotolnak a földesúrnak – „... tres subditi aquisiti sunt per D. Gombos a D. Joanne Nagy Mihály ... tres ... a D. condam Lónyai ... una cum desertis et fundo curiali ac molula deserta aquisiti ...”
Felső Remethe:
néhányan kádármesterséggel szolgálnak
Nagymihály:
az új tulajdonos (Gombos Imre) megtiltotta alattvalóinak hogy az összeíráson megjelenjenek.
Vinna vár és tartozékai. Néhai Eödönffy László egykori birtokai, új tulajdonosuk Gombos Imre.
(Ung m.): Banyha – Henyelőcz – Oreszka – Sztára – Krivostyán – Tarna – Osztro – Hunkocz – Bunkocz – Felső Remete – Huszin – Klokocso – Kalusa – Nagy Gésény – Csecsaho – Nagy Mihály (Zemplén m.) – Sarkon (Zemplén m.) – Orlocz (Zemplén m.)
A felsorolt birtokok „Emerico Gombos in Grationali flor. Hung. 12000 collatae.

Tartalomgazda