HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 015.

Dátum 1689. december 17.
Jelleg

1741-es másolat

Szöveg

Conscriptio et Aestimatio
Vinna:
avárban „commoda mansio trium contignationum cum pluribus cubiculis” – a vár alatti helyiségben „castellum formosum muratum circum circa muro cinctum”. – sütőház , pincék – kertek – istállók – a várhoz tartozó szőlő „in Promonthorio Szent Kereszt”, várható termés – allódiális szántók két forgóban – búza és rozs vetések – földesúri rétek szénahozama – jövedelem szüretkor bor kilencedekből – jobbágy és zsellér robot egyaránt heti két nap – „subditus Benedictus Batory vocatus, per Ladislaum Eödönffy a Domino Joanne Ibrányi aquisitus pro 100 fl.”
Banyka:
felégetett kúria – halastavak, malom, malomjövedelem 2/3-a a földesúré, 1/3-a a molnáré, kötelező sertéshízlalás
Nagy Géseny:
a portión szabados ül
Nagymihály:
földesúri szabad kocsma – „D. Emericus Gombos tres inquilinos possidet oppignoratos in fl. 150”.
Vinna arx és tartozékai.
(Ung m.): Portiók: Banyka – Huszin – Klokoczo – Kalusa – Sztara – Krivostyan – Oreszka – Farna – Csecsaho – Hencselocz – Nagy Géseny – Nagy Mihály – Varkond – Orlocz – Osztro – Hunkocz – Felső Remethe – Bunkocz
A felsorolt portiók néhai Eödönffy László javai voltak és „Emerico Gombos Colonello titulo Gratialis Summae collatae”.
Gombos Imre és más birtokai: Tapolya (Keczer Andrásé volt) – Bodonlaka (a Baxa családé volt, Sáros m.) – Remethe (Illosvay Jánosé volt) – Ribnicze (Jászai Imre tulajdona volt) – Sztránya (Jászai Imre tulajdona volt)

Tartalomgazda