HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 012.

Dátum 1687. március 11.
Jelleg

Pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Szöveg

Inventarium és Aestimatio
Eperjes:
városi kőház: a belső berendezés leltára és becslése, pl. „globus Fortunatus pro lusu destinatus” (szerencsejáték) – „instrumenta pro tubis opticis conficiendis” (látcsőhöz alkatrészek) – „kengyelek, nyergek – „candelabra ex lapide serpentino” gyertyatartók „kígyókőből” – „cucurbitae pro scarificatione Orichalceae” köpölyözéshez rézedények – konyhafelszerelés, káposztagyalu – a magtár számára valast szekér, mángorló – kézimalom – szánok fahordásra és utazásokra – bútorok, szőnyegek – képek jegyzéke és leírása – „insignia Rakociana” fegyverek – aranyozott, ezüst és ón edények – anabaptista munkák „scultellae albae pro cellariis” – „Hollandica major scultella caeruleo colore variegata” – a könyvek jegyzéke: szótárak, orvosi, jogi, gazdasági, csillagászati, vallási, földrajzi munkák, pl. „Medicamenta pro equis” germanice – „Apiarium” germancie – „Hortulanus prudens” germanice – külön jegyzéken: „libri potissime haeretici” – a kamara számára lefoglalt látcsövek: „Tubus opticus major cum sua theca cum libris pro Inclyta Camera reservatus” – „Speculum Circulatum opticum pariter cum libris in Cistam occlusum pro I. Camera reservatum”. – napóra „horológia solaria in truncellis” – iratok, „Acta quaedam Magdeburgica” – majorság bent a városban kerttel –hátasló „equus generosus per Exc. Generalem Karaffa (!) acceptus” – igás lovak használt hámokkal – allódium kint a külvárosban szántókkal és rétekkel – ruhák angol és holland posztóból – cobolyprémes sapka
Zimerman Zsigmond „ob crimen infidelitatis convicti et executi” konfiskált javai.
(Sáros m.): Eperjes

Tartalomgazda