HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 010.

Dátum 1682. április 5.
Jelleg

Pecséttel és aláírással ellátott eredeti irat.

Szöveg

Conscriptio és Aestimatio
„... Capitaneus Nobilium Thokaiensium Johannes Bosa et Judex Primarius Georgius Szabo coeterique omnes Jurati cives Oppidi Thokay” készítették.
Tokaj:
a kúria leírása, kőépület boltos pincével – szabad kocsma és mészárszék van benne – „de az Városnak megh égetesekor erősen megrongálódott” – becsértéke 2500 magy Ft. – a szőlők állapota: Mezes Málon Tófeli nevű szőlő „némely részei azon szőlőnek igen el soványodtanak, el darvasottanak, sillyesztéssel való, sok és nagy kölcséggel járó munka kivántatnék hozzá”, de rendbehozását visszafizeti, mert borára nézve „igen fő, építésre könnyű helyen” fekszik 28–30, sőt 40 hordó bort is megterem, ráadásul szabad szőlő, ezért 15 ezer magyar forintra becsülték – Kanducsi szőlő „... fő része felette igen elveszett, soványodott, ritka és el darvasodott” – Hársas szőlő „puszta pallagh ... nehéz alával. helyen ... „
A kúria és a hozzátartozó szőlők együttes becsértéke 23,530 Ft.
(Zemplén m.): Tokaj oppidum
„... Fiscalis Nádasdi avagy Wesselényi Palatinus Kúriája” és az ehhez tartozó szőlők.

Tartalomgazda