HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 013.

Dátum 1674. május 17.
Jelleg

Pecséttel ellátott eredeti.

Szöveg

Conscriptio, amelyet Tokaj város előljárósága készített.
Tokaj:
„ ... a Mézesmálon és az allyában Lapály Aly confiscalt és pro tertialitate munkára kiadott szőlők regestratioja, mellyeket kicsodák mivelnek és circ. hány bor termők lehessenek ...” – dézsmaszolgáltató szőlők – szabad szőlők
Az összeírás végén Sárváry István bíró és a tanácsos megjegyzése, hogy a felsorolt szőlők „pro ratione temporis hol többet, hol kevesebbet is teremnek.”
Konfiskált szőlők, a volt tulajdonosok neveivel.
(Zemplén m.): Tokaj

Tartalomgazda