HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 008.

Dátum 1672. április 4.
Jelleg

Egykorú másolat hitelesítés nélkül.

Szöveg

Conscriptio
Nagygéres:
a lakosok név szerinti összeírása: jobbágyok, zsellérek, fiúgyermekek életkor szerint – ökör, ló, tehén, sertés – sessiók – szántóföldek, vetésterület – bevetett terület – deserták – nemesek – „... et aliorum sessiones” – a jobbágyok készpénz censust nem fizetnek, de robotot a földesúr kívánsága szerint kell adniok
Nagyrozvágy:
allódiális szántók két forgóban, vetéskapacitás – a földesúri rétek szénahozama –a nagykövesdi és helmeci szőlőhegyeken lévő földesúri szőlők várható terméshozama – búza és rozs vetések
Jászay Miklós konfiskált portiói.
(Zemplén m.): Nagy Géres – Eőrüs Kis Kövesd – Nagy Rozvány és tartozékai: Puszta Gerebes – Szentes, szőlőhegy – Helmecz, szőlőhegy – Nagy Kövesd, szőlőhegy

Tartalomgazda