HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 042.

Dátum 17. század
Szöveg

Conscriptio
Semse:
Kastély, négyszegletes, fallal kerített, kapu felett ház, kastély mellett istálló lovak számára, férőhelye. – Malom, teljesen puszta – Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Három gyümölcsöskert – Három halastó – Tilalmas erdők – Jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Egynek van csak két ökre, egy másiknak 20 juha – Elhagyott telkek – Telkenként zabot, egy zsákot, 2 tyúkot adnak censusba – A három ünnepre közösen egy-egy borjút adnak – Heti két napot dolgoznak, ketten fognak össze, zsellérek egész héten dolgoznak kézi munkát.
Jászóújfalu:
Egyik jobbágynak 16 kecskéje, másiknak 6 juha van, más állat nincs az egész faluban. – Tilalmas erdők
Tornamegye:
Csak a telkek nagyságát (egész, fél) és elhagyott telkek számát tünteti fel. – Censust nem fizetnek, juhokból tizedet adnak, munkával tartoznak.
Lucska:
Kilencedet adnak, vagy fizetnek helyette
Pétervására:
Mindenki 6 ft.-t fizet évente és egy disznót ad – Szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Erdők, hizlalható disznók – Malom negyedrésze – Halastó
Komarocz:
Nemesi kúria 3 istállóval, nagy csűrrel, kerített gyümölcsöskerttel. – Allódiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Szabad erdő kaszálásra és legeltetésre A kúriához Szürtén egy szabad telek tartozik
Eőr:
Két jobbágy Orosz Pál úrnál elzálogosítva, összege.
Szend:
Szántók, rétek
Algyő:
Censusba pénzt és egy perzsaszőnyeget adnak, egy paplant is.
Felgyő:
Rácok elfoglalták, puszta
Mád:
Szőlők
Zombor:
Szőlők, elég jól műveltek
Szántó-Liszka:
Két puszta szőlő
Keresztúr:
Szőlő, egykori hozama, 13 éve puszta
Néhai Semsey Pál: birtoka.
(Heves, Bodrog, Nógrád, Abaúj, Torna, Ung, Csongrád, Bács, Zemplén m.): Semse – Jászó Uy falu – Hatkocz – Torna – Debrete – Szent Jakab – Aj – Torna Uy falu – Medgyes – Lucska – Peter Vasara – Faluczka – Komarocz – Nemt – Szend – Sarkad – Mindszent – Algyő – Felgyő – Fecskes – Magocs – Zombor – Tisza Bőd – Keresztur

Tartalomgazda