HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 028 / b.

Dátum 1770
Szöveg

Conscriptio
Taktakenéz:
Birtoktörténeti adatok, társbirtokosok birtoklásáról, jogcíme, módja. – Jobbágyok névvel, fiak, koruk –Telkük nagysága, befogadóképessége, rétjeik szénahozama, kertek, szántók, legelők. – Állataik: méhek, lovak, ökrök, disznók, tehenek, üszők, juhok, kecskék. – Árenda vagy census egyenként, megegyezés szerint fizetnek, egy telket a notárius használ; pázsitosok, kerülő, falu által használt és üres telkek feltüntetve. – Szántók két nyomásra vannak felosztva, befogadóképességük, egyiket felszántják őszi és tavaszi alá, másikat legelőnek hagyják. – Dohányültetésre kihasított földek, kb. 40 köblök, tizedet adnak földesúrnak belőle, 600 csomót hoz évente, értéke. – Mindenféle terményből tizedet adnak. – Kendernek, kukoricának, dinnyének is van kihasított földjük, 20 köblös, arányosan osztották fel egymás között, tizedet eddig nem adtak belőlük. – Erdők, nevük, földesúr lakosokkal közösen használja – Halászat a Tiszán és morotvákban, azelőtt földesúré volt – Legelőt saját állataiknak kénytelenek bérelni a Tisza gyakori áradása miatt. – Szomszédos falvak, ahová hajtják állataikat legelőre – Taxalisták, eddig nem végeztek meghatározott robotot, most 3 napot tavaszi alá szántanak, ugyanannyit őszi alá, azonkívül mindeni tartozik szüretkor két hetet dolgozni. – Teendő intézkedések, hogy a falu a tokaji uradalom többi helységeihez hasonló jogállásban legyen. – Kocsmát egyik földesúr gyakorolja, jövedelme. – Mészárszék azelőtt nem volt állandó, a társbirtokosok számának csökkenésével nőtt a jövedelem. – Szomszédos falvak.
Királyi fiskális birtok.
(Szabolcs m.): Takta Kenyiz

Tartalomgazda