HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 014 / b.

Dátum 1754
Szöveg

Aestimatio
Férfiágon való kihalás folytán fiscusra szállt birtok.
Alsókörtvélyes:
Birtoktörténeti adatok – A telken magtár, nem értékeli, mert nincs teljesen befejezve. – Majorház fából, fedett, értéke – Földesúri pince, boltozatos, kapacitása, értéke – Szilvás, almáskert, hozamuk, értékük, befogadóképességük bennefoglaltatik egy házacska is. – Makkos erdők, hizlalható disznók, értékük – Telkek, értékük
Aracs:
Birtok megoszlása – Erdő, hizlalható disznók, jövedelme, értéke
Rákócz:
Kuriális telek faházzal, zsindellyel fedett, értéke. – Mellette szilvás, jövedelme, értéke – Kuriális szántók, befogadóképességük, értékük – Zsellérek, kézi munkát végeznek, értéke – Rétek, szénahozamuk, értékük – Elhagyott és zselléri telkek is, értékük egyenként. Más kúriák szántókkal, rétekkel, értékük egyenként – Görög pópa által bírt telek, nem értékeli, semmit nem sem szolgáltat utána.
Morva:
Nemesi kúria, értéke – Szántók, befogadóképességük, értékük – Rétek, szénahozamuk, értékük – Másik kúria szántókkal, rétekkel, értéke
Luskocz:
Malom 3 kerékre, jövedelme, értéke – Kendertörő jövedelme, értéke – Makkos erdő, hizlalható disznók, értékük.
Mácza:
Kúria, értéke – Hozzátartozó szántók, rétek, értékük
Ladmocz:
Szőlő, hozama jó évben, értéke
Kotay:
Szántók, befogadóképességük, értékük – Rétek, szénahozamuk, értékük
Szuha:
Makkos erdő, hizlalható disznók, értékük
Végösszeg: 54437 ft. 75 den.
Rákóczy András birtokai.
(Zemplén m.): Alsó Körtvélyes – Aracs – Rákócz – Morva – Luskocz – Sankocz – Zátorháza –Mácza – Petrik – Márk – Abrány – Berető – Szuha – Füzesér

Tartalomgazda