HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 011 / b.

Dátum 1753
Szöveg

Conscriptio
Sellyéb:
Egykori Rákóczi birtok – Jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók, méhek. – Szőleik, hozama – Megjegyzésben feltüntetve, taxás-e vagy jobbágy, taxásoknál összeg is. – Elhagyott telkek, nevüket már nem tudni – Házatlan zsellérek – A jobbágyok telkei 3 nyomásra vannak felosztva, befogadóképességük, rétjeik szénahozama. – Örökös jobbágyok földesúr tetszése szerint tartoznak dolgozni, ha igájuk van, igával, ha nincs kézzel – taxások a taxán kívül semmi munkával vagy ajándékkal nem tartoznak – Kocsma földesúr engedélyéből a jobbágyok jövedelmének fellendítésére fél éven át az övék. Borkilenced hozama, ha jobban művelnék, dupláját hozná – Idegenek fertont fizetnek, zabot, tyúkot vagy pénzt adnak, jövedelme. – Gabonatized jövedelme: tavaszi árpából, zabból, gabonából, árpából köblökben, értéke. – Szántók termékenyek, trágyázásra szorulnak – Határai – Birtoktörténeti adatok – Társbirtokos portiojában kúria, féltelken, szántókkal, rétekkel. – Kocsmajövedelem – Makkos erdők jövedelme – Allódiális szántók, befogadóképességük – Földesúri rétek, szénahozamuk
Br. Meskó Jakabné birtoka.
(Abaúj m.): Sellyéb

Tartalomgazda