HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 042 / b.

Dátum 1756. december 26.
Jelleg

3 old., latin nyelvű, 2 példányban, hitelesítés nélküli kamarai másolatok

Szöveg

Aestimatio, az UC 111 : 42 (1) készítette a Szepesi Kamara kassai számvevősége.
Aestimatio portionis in possessione Nagy Vitéz:
Van e birtokrészen tágas funduson egy nemesi curia, mely most két részre oszlik. – Hozzátartoznak istállók, majorsági ház, csűrök és kertek. – A capitaleja 300 frt. – A curiához tartozó szántók három calcaturára vannak felosztva. Közösen 236 mérő gabona befogadására képesek. Minden évben a harmadrész pihenőre hagyva, marad 170 mérő elvetésére való föld. Ennek hozadéka 682 mérő; ebből levonva a vetőmag, marad termésként 512 mérő. – A föld terméketlen, tehát trágyázni kell. – Nagyrészt csak tavasziakat vetnek bele, őszit csak negyedrészben, vagyis csak 128 mérőt, ami 50 dénárjával számítva kitesz 64 forintot. – A többi 384 mérő tavaszi, mérőjét 30 dénárjával számítva, az összeg 174.20 frt. Ez összegnek a harmada munkára megy. – A rétek kb. 40 szekér szénát hoznak, 75 dénárjával számítva, ez megfelel 30 forintnak. Itt is az egyharmadot munkára számítva, marad 20 frt. A kert az összeírás szerint 8 forintot hoz. – A káposztáskert hozadéka az összeírásnál nincs részletezve. – Két subditus negyedtelkes: az egyik héten két napon át, a másik héten egy napon át végeznek igás munkát . Így ezen munkájuk 156 napot tesz ki, míg a kézi munkára 200 nap jut. – Buczko István féltelkes colonus igás munkát 104 napot át végez, á d. 25kézi munkát pedig 160 napon át. – Van kocsma. – A malom fele bérbe van adva; hozadéka rozsból és árpából vegyesen 12 mér, pénzre átszámítva 9.80 frt. – A kúria gyümölcsöskertjében lévő épületben lakik egy Ádám nevű alattvaló, aki időnként földet kap megművelésre a kurialis szántókból a földesúr tetszése szerint, az UC 111 : 42 (1) alatti összeírásnak ezt az adatát az Aestimatio nem tudta értékben megbecsülni, a kurialis tartozékok között külön értékelték.
Berthotyano-fiscalis portio
(Sáros m.): Nagy Vitéz

Tartalomgazda