HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 036 / b.

Dátum 1747. január 12.
Jelleg

1 old., latin nyelvű, kamarai másolat hitelesítés nélkül

Szöveg

Aestimatio, amelyet az UC 111:36(1) alatt található Conscriptio alapján a Szepesi Kamara kassai számvevőségén Adamus Antonius Veszely és Georgius Thurzó Coadjutores készítettek a fenti dátummal.
Aestimatio fundi Mikesiano-fiscalis, in comitatu Szatmariensi, in possessione Illoba situati.
Possessio Illoba:
Van benne egy elhagyatott telek Mikesiano-fiscalis néven, két negyed sessioból összeillesztve. – Tölgyes és bükkös erdeje elég nagy, alkalmas sertések hízlalására.
„Mikesiano-Fiscalis” portio
(Szatmár m.): Illoba

Tartalomgazda