HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 035.

Dátum 1725. október–december
Jelleg

221 old., német nyelvű, hitelesítés nélküli másolat.

Szöveg

Conscriptio, amelyet egy kamarai bizottság készített a helyszínen, a bizottság kivizsgálásokat is végzett és tanúkihallgatásokat is tartott, ezek jegyzőkönyveit az összeíráshoz csatolták, ezek alapján rekonstruálható a bánya és a pénzverde akkori hivatali apparátusa és műszaki vezetősége.
Felső Bánya:
Aranyat és ezüstöt tartalmazó ólom-bányászata – a bánya irányítására vonatkozó utasítások, javaslatok – a zúzó-üzemre vonatkozó rendelkezések, elszámolások pl. a kovácsműhely kiadásai – (27. old.) táblázatos kimutatás az 1722., 1723., 1724. évi kiadásokról, havi elszámolás a kifizetett munkabérekről – (35. old.) kimutatás a Felső-Bányán használt súlymértékekről és azok összehasonlítása a bécsi mértékekkel – az olvasztóműhelyek elszámolása, termelési kimutatások az olvasz tással nyert ólomról, kiadások, pl. az olvasztáshoz felhasznált fa és szén – arany és ezüst próba-jelzések és mértékek – (74–77. old.) kimutatások Felső-Bánya ezüst és arany hozamáról 1711-től 1724-ig – (107–111. old.) Kimutatások a bányával kapcsolatos egyéb kiadásokról 1722, 1723 és 1724-ben pl. kenőanyag, kötél, patkó, patkószeg, járművek karbantartása, szállítóeszközök – igás állatok élelmezésére zab, árpa, korpa, maláta, széna – a kocsisok bére – a kerékgyártó és szíjgyártó munkák készpénz értéke – vásárolt lovak készpénz értéke, elhullott lovak készpénz értéke – a lovak számára elhasznált só készpénz értéke
Nagybánya:
A pénzverdére vonatkozó rendelkezések, elszámolások, alkalmazottak, stb.. – (hátul függelékben) egy kihallgatás jegyzőkönyve a pénzverdében történt hűtlen kezeléssel okozott károkról és visszaélésekről.
Dobrovicza és a többi felsorolt helység:
Lakosok név szerint, sessiók, fiúgyermekek életkor szerint – ökör, tehén, sertés, méhkasok – szántók, rétek – robot: szekérrel, igás állattal, gyalog vagy helyett készpénz megváltás – szököttek: a szökés ideje, jelenlegi tartózkodási helyük – deserta sessiók – Kimutatás a felsorolt helységekből befolyt évi taxákról, a robotok készpénz értékéről.
Utasítások a provisor számára a jobbágyokkal való bánásmódot illetően, taxák behajtása, robotok, fuvarok számontartása ügyében, stb.
Kivizsgálások, tanúkihallgatások, írásbeli vallomások a kötet végén.
„Bergwerk Felső-Bány” és „Münzambt Nagy-Bánya” Szatmár megye: Tartozékok: Dobrovicza – Orosz Falu – Sándor Falu – Magyar Kékes – Puszta Telek – Baj falu – Györke Falu – Surga Falu – Nyegra Falu – Lacz Falva
Függelékben: „Bergwerck Fekete Bánya”

Tartalomgazda