HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 029 / b.

Dátum 1711. március 21.
Jelleg

4 old. két példányban, egyik eredeti, a másik egyszerű másolat, latin nyelvű.

Szöveg

Aestimatio, amely részben az UC 111 : 29 (1) alapján készült, de az itteni hét becslés közül négy a jelzett Conscriptióban nincs említve, tehát azok más összeírás alapján készültek.
Aestimatio Máriássy Miklós javairól.
Batizfalva:
Kastély – Italmérő – Kétkövű malom – harmadrészben. – Feles jobbágysessió 8. – Zsellér 4.
Gerlakfalva:
Feles lakott jobbágysessio 2 1/4. – Zsellérség lakott 1.
Menguszfalva:
Feles lakott jobbágysessio hat. – Zsellérség lakott 1.
Stola:
Feles lakott jobbágysessio 4. – Zsellérség lakott 1.
Markusfalva:
Az ottan elpusztított kastély negyedének a negyede. – A Vilkovecz nevezetű curia. – Háromkövű malom – A borkimérőnek a fele.
Csepánfalva:
Major a szántókkal és rétekkel.
Zavadkán:
Feles lakott jobbágytelek 2. – Zsellér lakott telek 2.
Porács:
Feles lakott jobbágytelek 3 1/4.
Teplicska:
Egész lakott jobbágytelek 1. – Zsellértelek 1.
Leszkomány:
Feles lakott jobbágytelek 1.
Aestimatio
Máriássy Pál javai:
Csépánfalva:
Egy kis major.
Zavadka:
Fél lakott jobbágytelek
Tepliczke:
Fél lakott jobbágytelek
Aestimatio Máriássy Ádám javai.
Csépánfalva:
A curiának a negyedrésze a szántókkal és a rétekkel.
Zavadka:
1 quartalista telek
Tepliczke:
1 lakott jobbágy feles telek
Aestimatio Vitalis János javai:
Csépánfalva:
Major szántókkal és rétekkel. – Ugyanott két zsellértelek
Leszkovány:
Egy fél lakott jobbágytelek.
Zavadka:
Három octavalista.
Poracs:
Négy fél jobbágytelek.
Tepliczke:
Egy fél jobbágytelek.
Aestimatio Senyei István szepesi javai:
Maldur:
Két egész jobbágytelek – Három fél jobbágytelek – Három negyedes jobbágytelek – Zsellértelek 2 – Alzsellértelek 2
Holomnicz:
Lerombolt kastély szántókkal és rétekkel felében – Fél lakott jobbágytelek 6 – Negyedes lakott jobbágytelek 5 – A felső malomnak a fele
Kis Lomnicz:
Fél lakott jobbágytelek 2. – Zsellértelek 1
Jurszko:
Fél jobbágytelek 3 – Negyedes jobbágytelek 4.
Krig:
Fél jobbágytelek 1 – Negyedes jobbágytelek 1 – Közösen adnak vásznak, terítőket és kendőket.
Aestimatio Rédey László szepesi javai
Holomnicz:
A lerombolt kastélyt nem lehetett felértékelni. – Egy lakott fél jobbágytelek – Egy lakott negyed jobbágytelek
Maldur:
Egy lakott fél jobbágytelek
Kis Lomnicz:
Két fél jobbágytelek – egy negyedes jobbágytelek
Aestimatio Soós János szepesi javai:
Maldur:
Két fél jobbágysessio
Holomnicz:
Egy quartalista.
Kis Lomnicz:
Egy quartalista, egy octoalista.
Jurszko:
Fél lakott jobbágytelek.
Szepes megyei konfiskált birtokok.
Máriássy Miklós javainak felértékelése Batizfalva, Gerlakfalva, Stola.
Máriássy Pál javai: Csépánfalva – Zavadka – Tepliczke
Máriássy Ádám javai: Csépánfalva – Zavadka – Tepliczke
Vitális János javai: Csépánfalva – Leszkomány – Zavadka – Porács – Tepliczke
Senyei István szepesi javai: Maldur – Holomnicz – Kis Lomnicz – Jurszko (valószínűleg Gurske, azaz Szent György Szepes m.) – Krig
Rédey László szepesi javai: Holló Lomnicz – Maldur – Kis Lomnicz
Soós János szepesi javai: Maldur – Holló Lomnicz – Kis Lomnicz – Jurszk (valószínűleg Gurske, azaz Szent György)

Tartalomgazda