HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 109. - No. 044.

Dátum 1750
Szöveg

Conscriptio
Garany:
Zálogban bírt birtok, zálogosok névvel – Jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Állataik: ökrök, lovak, tehenek, disznók, juhok, kecskék, méhek. – Megjegyzésben bíró, jövevények, „emptus”-ok feltüntetve. – Elhagyott telkek – Emeletes kastély, fallal kerített, leírása, filagória. – Kert, jövedelme gyümölcsből és főzelékféléből. – Serfőző, jövedelme – Kocsma, földesúr részére eső jövedelme. – Földesúri szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Nagy rétek, szénahozamuk, ha az árvíz nem önti el őket, mivel a Bodrog gyakran kiárad, csak 60%-át veszi szénahozamnak. – A telkek három nyomásra vannak felosztva, minden jobbágy kb. 4 köblöt vethet évente telke utánkét szekér szénát kaszálhat. – Jobbágyok heti 3 napot dolgoznak – Minden jobbágy ludat, két tyúkot, 6 tojást ad, az egész száma. – Jelenlegi birtokosoknak négy allódiuma van, értéke. – Halászatot a földesúr szükségére gyakorolják, jövedelme. – Malom 4 kőre, új épület, kölyűvel, most csak két kerék működik, jövedelme köblökben. – Makkos erdő, makkéréskor hizlalható disznók, minden disznóért fizetnek. – A szántók árvíznek kitettek. – Határai
Bodzásujlak:
Jobbágytelkeken kívül más telkek, melyeket közösen használnak. Ezeken kívül vannak elhagyott telkek is. – Görögkeleti pópa két, református lelkész egy telket használ. – Két nemes (névvel) is lakik telkeket, nemesi teleknek állítják. – Kuriális telkek névvel – Két földesúri kert, egyiket a szegények használják, másik szilva és gyümölcs jövedelme köblökben, értéke. – Régi halastó, most semmit sem jövedelmez. – Szántók 3 nyomásban, telkenként 5 köböl vethető. – Tizeden kívül méhek megváltásából is van jövedelem. – Földesúri szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk
Káló:
Földesúri szántók nincsenek, de a jelenlegi földesúr irtásföldekbe vet, befogadóképességük. – Irtásrétek, szénahozamuk – Új malom, gabonajövedelme – Hegyi makkos erdő, hizlalható disznók – A falu nagyon hegyes, nagy részét irtották, trágyázással tették termékenyebbé. – Fából épített conservatórium kőpincével.
A b példány ugyanezeket a tételeket értékeli.
Végösszeg: 51060 ft. 16 den.
Forgách–fiscus
(Zemplén m.): Garany – Bodszás Ujlak – Káló – Barancz – Kaza

Tartalomgazda