HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 109. - No. 004.

Dátum 1671
Szöveg

Extractus
Egykori tulajdonos neve.
Hrabocz:
Ház kőből, még nincs felépítve. – Jobbágyok, zsellérek névvel. – Állataik: ökrök, lovak, tehenek, disznók. – Telkük nagysága – Szőleik nagysága – Pusztatelkek, ezek szántóit és rétjeit földesúr számára foglalták le. – Malom, elég hitvány, hozzávetőleges jövedelme köblökben. – Az egész jószágban nincsen kocsma. – Semmi dézsmát vagy censust nem fizetnek. – Erdő különböző fákkal, részben makkos. – Udvarházhoz tartozó szántók holdakban, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk jó évben. – Szőlők a helybeli és környékbeli hegyeken, köztük Mádon és Keresztúron. – Elvetett őszi búza, rozs, árpa, zab, borsó, lencse, bab köblök.
Krivostyán:
Szőlő, hozama.
Koczhoszumező:
Rétek, szénahozamuk.
Hegedűsfalva:
Községi malom, jövedelme három részre oszlik, molnár neve, tehenei, disznói száma, negyedtelken lakik, árendát fizet utána. – Elhagyott telkek szántóit tizedért adják ki, rétjei a kúria használatára szolgálnak.
Natafalva:
Adót semmit sem fizetnek, tizedet csak borból adnak.
Petrocz:
Allódium, állatok nincsenek benne. – Hozzátartozó szántók két nyomásra, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk – Elég nagy szabad erdő, makkos. – Elvetett búza, árpa, zab köblök. – Jobbágyok közt officiális is névvel. – Censust Szt. Mihálykor fizetnek, pénzt és tyúkot adnak. – Terményekből kilencedet adnak. – Sertéstizedet adnak, akinek van, a következő évben ad egyet. – Mindenféle munkával tartoznak.
Szilvásújfalu:
Nemesi telek, hozzátartozó szántók, 3 nyomásra, befogadóképességük. – Szőlő, hozama. – Rétek, szénahozamuk. – Jobbágyok borból tizedet adnak a földesúrnak, őszi és tavaszi vetésből szintén. – Hozzátartozó Bercz praedium, dupla dézsmát adnak utána. – Elvetett búza, rozs, árpa, zab, lencse köblök.
Vehöcz:
Kastély – Szántók két nyomásban, befogadóképességük. – Harmadik nyomásban rétek, szénahozamuk. – Más rét, szénahozama. – Tilalmas makkos erdő, épületfára is. – Közös malom, két részre oszlik jövedelme. – Elvetett búza, rozs, árpa, zab, lencse, borsó köblök. – Varannai szőlőhegyen puszta szőlőcske.
Jesztreb:
Nemesi kúria fából, emeletes. – Hozzátartozó szántók, elvetett búza, rozs, tavaszbúza, tönköly, lencse, borsó köblök; még nem fejezték be a vetést. – Allódiális szőlő, hozama. – Más promontóriumon szőlők, hozamuk. – Vám, közös, jövedelme 8 részre oszlik. – Censust Szt. Mihálykor és Györgykor fizetnek. – Minden terményből kilencedet adnak, borból tizedet, pázsittized.
Királyi fiscus
(Zemplén m.): Hrabocz – Vehöcz – Kuczin – Markczenicze – Volya – Oreszka – Leszna – Hegedusfalva – Klodzan – Natafalva – Petrocz – Szuha – Szilvásuyfalu – Koczhoniecz – Jesztreb

Tartalomgazda