HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 041.

Dátum 1752. február 3. után
Jelleg

5 old. latin egyszerű másolat dátum a szövegben. Eredeti kamarai extractus.

Szöveg

"Extractus" Összeírás: szőlőhegyek és szőlők nevei, a szőlők becsértéke stb. Kamarai extractus, mely becs- és csereértékükkel együtt kimutatja azokat a hegyaljai szőlőket, melyeket a kamara cserébe ad. "pro dopuratione Promonthory Theresiani", valamint azokat a szőlőket, amelyeket "ad vineam Szarvas" szerzett meg. Ezek az ügyletek: "in confirmatitate Extractus sub 3-a February Anni 1752 exhibiti" jöttek létre. – A forrásban helységnévek nem szerepelnek, csak szőlőhegy- és szőlőhegyi dűlőnév, de az annál több. A forrás nyilvánvalóan kiegészítője az UC 101 : 40 jelzetű specificationak, csakis azzal együtt használható, mert az igen sok szőlőhegy- és szőlőhegyi dűlőnév csakis az UC 101 : 40 jelzetű specificatioban szereplő, még bővebb jegyzék helységneveinek segítségével azonosítható.
Elcserélt és eladott fiskális szőlők.
(Zemplén m.)

Tartalomgazda