HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 020.

Dátum 1736. december 16.
Jelleg

5 oldal, latin nyelvű, egykorú kamarai másolat. (Egykorú) kamarai másolat.

Szöveg

„Conscriptio” Friebeisz Antal siklósi harmincados által készített összeírás, amely fenti napon Lakócsán kelt, abból az alkalomból, hogy a zselic-szentjakabi apátság javainak eddigi donatarius birtokosa: Kontor István püspök meghalt, s a birtok a királyi fiskusra szállt vissza.
Lakócsa:
Jobbágyok és zsellérek névjegyzéke (személyenként feltüntetve – a zselléreknél is – a számos állatok száma). – Ugyanilyen jegyzék készült: Tothujfalu és Potony possessióról is. E possessiók után az összeírás név szerint felsorol 15 praediumot, melyek szintén az apásági javakhoz tartoznak. E praediumok részben erdővel borítottak, részben szántóterületek és jelentős nagyságú rétek is vannak bennük. A praediumok a Dráva folyó közelébe esnek. A püspök a fenti possessiókbeli subditusaival (beleértve a zselléreket is) szerződést kötött, mely szerint „singulo anno in totem Universarum Praetensionum és obventinoum subditalium… Domino Terrestri 250 florenos titulo arandae solverunt…” – A fenti praediumok után külön szerepel – nyilván hasznosítási formája miatt – az összeírásban:
Szent Jakab praedium:
Szőlőhegy: A püspök még életében, 1731-ben, 10 évi mentesség biztosítása mellett, szőlő alá irtást engedélyezett toponári és taszári lakosoknak. A telepítés megtörtént, a szőlők termőre fordultak, de az összeírás idején még mentesek voltak. Az összeírás közli a szőlősgazdák névjegyzékét, szőleik nagyságát (kapásban), és azt is, hogy hány esztendeje használják szőleiket. Ugyanebben a praediumban van 6 holdnyi szántóterület is, de a püspök ezt is kiadta a szőlősgazdáknak használatra, mindössze egy darab (150 sertésre való) makktermő erdőt, tartott fenn magának, majorsági sertésállománya számára. A sertésállományt azonban a püspök fivére – menteni akarván a kamarai leltárbavétel elől – a püspök halála napján behajtatta a lakochai bíróhoz. Az erdőt az összeíró a kamarának fizetendő 10 Ft árendáért kiadta a fenti 3 falu lakosainak.
Zselicszentjakabi apátság birtokai.
(Somogy, Baranya m.): Sziklos (= Siklós) oppidum (Baranya m.) – Lakocha – Tothuyfalu – Potony – Vörös Tóo praedium – Kattyan praedium – Kis Halássi praedium – Szt. Barnabas praedium – Halaszy praedium – Bodicz praedium – Gerenda praedium – Verkocs praedium – Szlobatina praedium – Magdafalva praedium – Gedencze praedium – Puskocz praedium – Lazarczy praedium – Mathias Telleky praedium – Dabrava praedium – Szent Jakab praedium – Toponar – Taszar

Tartalomgazda