HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 015.

Dátum 1606. december 7.
Jelleg

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának!

Szöveg

Urbarium és leltár.
Ztenychnyak vára:
A várat a törökök felégették, csak tornya áll még, melyben figyelőket tartanak. Ugyanitt 11 szakállas puska és 2 hírlövő mozsár.
Ricsicai kastély:
Uradalmi família: praefectus, szolgával, 2 darabont, kulcsár, majorosné, lovon szolgáló pásztor, disznópásztor, kertész. – A kertész, a robotra ügyelő bíró csak élelmezést kapnak, fizetést nem. – Fegyverek: 11 szakállas puska, 1 muskéta és 2 pattantyús mozsár. Némi ólom, kén, salétrom, valamint lőporkészlet, stb. – Majorsági szántóföld, holdban. Vetés: búza köles zab. Gabonamértékük a polowycza, mely kb. a kőszegi öreg köböllel azonos. A jobbágyok által használt polovica kisebb az uradalminál. Némi búza-készlet a kastélyban és köles a vermekben. – Allódiális állatállomány: öreg tehén, középső barom, tavalyi borjú, disznó, lúd, tyúk és kappan, alkalmas számmal méh-tewke. – Vaj és sajt: elkelt a kastély szükségleteire. Széna és szalma bőségesen, 4 oldal szalonna. (A parasztok összeírása az 1602-ben készült és most ellenőrzött urbárium alapján történt.) Jobbágy-névsor. Telek-nagyság. Paraszti állatállomány: ökör, tehén. – Heti robotnapok száma. Census, általában 1 Ft. Akó-gabona: egész telkenként 4 köböl búza, 4 köböl zab és 2 köböl köles. A halász-liber jobbágy, míg halászik, nem szolgál. A Tomasych Kristóf nemesi telkén lakó zsellérek kuna-pénzt fizetnek. Ugyancsak libernek minősül, azaz részleges mentességekben részesül a subulcus, a iudex, a porkoláb, stb. Puszta telekrészek és zsellérhelyek.
Otok:
A plébánia templomhoz 40 iugerum szántó, 40 kaszás rét és 4 zsellércsalád tartozik.
Udvinya:
Főleg zsellérek, adózásuk általában, mint az előző helységekben. „Tartoznak Karlowizba fat vynni es eladni”.
Alsó-Szvarcsa:
Szvaracsky György nemesi telkén, jóllehet ő nem is igazolta nemességét, 10 zsellércsalád lakik külön házakban, akiktől az uradalom semmit sem kap. A már felsorolt família, valamint a várban szolgáló porkoláb és 3 darabont fizetésének és ellátásának költségei.
Ztenychnyaki uradalom. Báthori Erzsébet birtokai.
(Zágráb m.): Ztenychnyak vára – Rychyczai kastély – Lwka – Otok – Vdwynya – Merzlopolya – Also-Zwarcha

Tartalomgazda