HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 084.

Dátum 1720–1722
Jelleg

59 old. német, eredeti. 1721 évi Urbarium. 1722 évi Urbarium. 1723 évi Urbarium.

Szöveg

„Urbarium oder Beschreibung”, melyet Streiber Teodor Jakab, Koller Ignác és Szentgothárdi János készítettek. Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Urbarium „oder Beschreibung wie viel die sämmtliche Unterthanen der Abtelichen Herrschaft St Gotthard vor das 1720-te Jahr ihren Gaben – Arenda – und Robot – Geldern, wie auch andern Naturalien nach abgug des Schaffers Schafferknechten, Richter und Richterknechten laut dessen Inhalt schuldig sind. anno 1720.”
Magerstorf:
lakosok név szerint – szolgáltató gazdaságok, „Bedinte Höfe” – deserták – szolgáltatástól mentesek: sáfár, majorosgazda „Schaffer”, bíró „Richter”, kisbíró „Richter Knecht”, borbély „Bader”, kántor „Organist” – készpénz árendát fizetők, házas zsellérek, „Söllner oder Heissler” (sic!) – ház nélküli zsellérek „In Leger oder In Wonner” (sic!) – szolgáltatások: évi kétszeri készpénz census a sessiók után, „Porten oder Trabanten Geld” porta, ill. drabant-pénz, akó-gabona, akó-zab, huszár-zab, huszár-széna – konyhaszolgáltatások: kappan, liba, tyúk, tojás, zsír, borjú közös ajándékként a szomszédos faluval – másik, a szomszédos faluval közös ajándék: „1/2 Wecht Knoffel oder zwiffel” (Knobel oder zwiebel: fokhagyma és vereshagyma) – a felsorolt szolgáltatások készpénz értéke
Rax:
az évi készpénz censust, amelyet a sessiók után fizetnek „Zins – oder Gaben Geld”-nek nevezik – tilos halászó-víz kis halakkal és rákokkal – bekerített (művelésre befogott?) legelőért – gyepföldért „von einem Stuckh eingefangenen anger” három pint zsír a census – ketten közösen birtokolják ezt a területet
Jenerstorf:
nemes jobbágy-sessiós, évi készpénzárendát fizet, vám, szőlők
Griseletein:
sertés-tized készpénzmegváltása – jennersdorfiak itteni szőlőik és szántóik után tizedet adnak – réthasználatért só „2 deitsche Wipfel Saltz” – kappan és zsír – tilos bükk-erdő
Wallendorf:
hivatkozás az 1714-es adatokra az urasági és jobbágy szőlőknél
Richerstorf:
zsellérszállások használói zsírral adóznak
Sidau:
földesúri tilos bükk- és fenyőerdők – földesúri szántók „ein Herreshaftlicher Hoffelt in 2 Fleckhen mit 200 wecht” – földesúri rétek szénahozama
Schrietling:
malom négy járattal – fűrész-malom – porta- és drabant-pénz – akó-gabona, „in natura” – akó-zab „in natura”, huszár-zab, „in natura” – huszár-széna „in natura”
Urbarium
Az alábbiakban csak az UC 98 : 84 előzőekben felsoroltaktól eltérő adatait tüntetjük fel. Itt aszámadatok már az 1722/23-as állapotot rögzítik.
Sanct Gotthardt:
más helységbe való jobbágy, szabados és zsellér, lakosok – a város házai szerint lakosság névjegyzék – foglalkozások: csizmadia, asztalos, kertész, suszter, takács, szabó, gombkötő, pék, cukrász, lakatos – hivatkozás egy 1634-es német és egy 1639-es magyar nyelvű rendeletre, amelyet Chiak László főkapitány adott ki a város polgárai számára a város védelméről: fegyveres szolgálat, mentesít a paraszti munkáktól, „aus der Pauern Arbeith befreyet, dass sie nur mit Gewehr bedienen sollen” – büntetések a szolgálatot elhanyagolók, vagy a fegyvereikkel visszaélők számára: botozás, vagyonelkobzás, kéz- és fej-vesztés, pénz-bírság, stb. – a katonai szolgálaton kívül levélhordásra és „bor vonyas”-ra kötelezhetők
Szentgotthard apátság birtokai. (Vas m.)
1720.
Magersttorf – Weixelbaum – Rax – Jenerstorf – Griselstein – Hendorf – Vallendorf – Krabategg – Patschendorf (Sanst Gottharht Markt) – Windschdorf – Ekerstorf oder Szakanfalva – Permise – Steffeltorf – Dolincz – Orfalu – Bőrgalin – Fragerstorf – Sidau – Markhl – Kleindőrffel – Talapatka – Háromház – Ungarisch Minihoff – Russasso, deserta – Schrietling – Berek Alya, deserta – Gradendorff oder Kandarfa (Klein) Ruprecht oder Gyarmat – Gros Rueprecht
1721:
Mogerstorf – Räx – Jennerstorf – Grislstein – Wallendorf – Krabatechs – Windistorf – Eőckherstorf oder Szakofalu – Permisse – Permisse – Permisse – Permisse – Bőrgőlin – Farkistorf – Farkistorf – Margkhl oder Kethely – Kleinderfel – Tőlchen – Drei Hőffen – Drei Hőffen – Huszásza, deserta – Huszásza, deserta – Huszásza deserta – Kratendorf – Kratendorf – Kratendorf – Kratendorf
1722:
Mogerstarff – Waixelbaum – Räx – Jennerstarf – Grisselstain – Henndarff – Wallendarff – Krabatőck – Pattschendarff (Markt Sanct Gotthard) – Wündisztaff – Eckerstarff, oder Szokonfalu – Pőrmiss – Steffelstarf – Dolnicz – Orfalu – Börgelin – Farkhistarff – Sidau – Märckhl oder Ketthely – Klein Dőrffel – Tőlchen – Drey Hőffen – Ungerisch Minyhoff – Husassa, deserta – Schrüsttling – Bereg Allya deserta – Gradtendarff – Rueprecht, oder Gyermoth
1723:
– Mogerstarff – Räx – Jennerstorf – Grisslstein – Wallendorf – Krabateckh – Markht Sanct Gotthard – Gotthard – Gotthard – Gotthard – Gotthard – Gotthard – Gotthard – Urfalu – Tölken – Dorf Dreyhőffen – Dorf Dreyhőffen – Husasa, deserta – Husasa, deserta – Berek Allya, deserta – Berek Allya, deserta – Rueprecht oder gyermath.

Tartalomgazda