HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 057.

Dátum 1692
Jelleg

3 oldal, latin, egyszerű másolat.

Szöveg

„Extractus” Összeírás: birtokrészek.
Conscriptio et Aestimatio.
Darocz:
Elősör 1200 frt. ellenében kapta meg Gaál Márton, utólag még zálogtoldalékként (auctio pignoris) 400 köböl gabonát (800 frt értékben) és 300 forint készpénzt kellett fizetnie a Szepesi Kamarának.
Domonya:
inscriptionalista
Unghvár:
elidegenített városi sessiók
Ungvár kamarauradalom tartozékai.
(Ung m.): Kereknye – Darocz – Palló – Zausina – Rahoncz – Kis Pasztily – Kovács – Domonya – Unghvár, oppidum – Begindiet Pastil – Radváncz

Tartalomgazda