HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 035.

Dátum 1690. szeptember 16.
Jelleg

2 oldal, latin, eredeti. Dátum a praesentálásé. + 1 példány másolat.

Szöveg

„Specificatio”, melyet Ladomerszky László készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Herkey:
zsellérek név szerint, fiúgyermekek – lovak, ökrök, tehenek – a sessiókhoz, amelyeken ülnek, sem szántó, sem rét nem tartozik – a földesúr tetszése szerint hasít ki számukra a kúriához tartozó szántóföldekből, amelyek után csak gyalog-robotra kötelesek – sem pénzbeli-, sem természetbeni szolgáltatást nem adnak
Lapos:
ökrös sessiós jobbágyok – „conjunctim duo” heti 3 nap igás-robottal tartoznak
Joanelli József András birtokrészei.
(Sáros m.): Herkey – Lapos

Tartalomgazda