HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 030.

Dátum 1684
Jelleg

12 oldal, magyar, hiteles másolat.

Szöveg

„Urbarium”, melyet Széchi Péter írt alá. Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik, instrukció a számvevőnek.
Letenye:
sessiósok névsora – sajátjukban lakó zsellérek – „inquilini in propriis” másnál lakó zsellérek – „inquilini in aliis” – a iudicatus négy faluból áll – közös adójuk 6 hízlalt ártány – külön sessiónként vajat és tojást adnak – közösen a judicatus „gabonabeli dézsma-pénzt fizet” – közösen adnak hosszú útra egy hat-lovas szekeret – közös terhük az uraság szőlőjének megművelése – malom-munka két hétig – robot parancsolat szerint – újtelepítésű szőlők után még nincs szolgáltatás
Tormafölde:
sessiók után készpénz census – a bíró és a molnár nem adózik, a molnár kötelező halszolgáltatása parancsolt napokon – puszta-földek használói minden kepétől „három-három ó-pénzt” adnak – szőlők után minden vödör bor után szintén „három ó pénzt”, továbbá minden „kapa” után „czédulapénzt”, ez 4 ó-pénz „hegyvámbeli lagistrom szerint” hegy-vám a tisztviselők parancsolatja szerint – robot „az régi mód és szokás szerint”
Szécsisziget:
malom-jövedelem a kapitányé – földesúri szántókat a jobbágyok szántják – földesúri rétek szénahozama
Petrocz:
földesúri szőlők: Proszenia, Barátszőlő, Csontosszőlő
Gosztolya:
határában gesztenyés erdő
Dedes:
konyha-ajándék a vendégségbe jövő földesúrnak: egy tulok és más szükséges élelmiszer
Szenterzsébet:
a malom és az odavezető utak karbantartása
Dobrafölde:
„Sbiricha névő census” minden félhelyes fizet: fél pint vaj, egy lúd, egy tyúk, hat tojás
Szentlászló:
szabad malmok, „sbiriza” (!) census itt is.
Mellékletben a földesúr, gróf Széchi Péter instrukciója az ispán számára: az urbarialis censusok beszedése és elszámolása – mezei munkák elvégeztetése robotban – szántóföldek szaporítása – a termés nyilvántartása búza, rozs, hajdina, zab, bor – a kocsmáltatás számontartása fejében az ispáné a seprő, ezt hites tanú előtt mérje ki, „kirul rovast is tarcson, ket merteket ne mereszellyen tartani” – a várban tartozkodó földesúr kíséretének bor- és cipó-járandósága – a katonáknak és kocsisoknak egy icce bor, és egy rozs cipó, szakácsoknak 1 pint bor és egy fehér cipó – halászó-vizek és malmok feletti felügyelet – a vám-díjak beszedése, az utak karbantartása, hogy a szekerek a rossz utak miatt el ne kerüljék a vámot – az ispán járandóságai: készpénz posztó-pénz, csizma-pénz, naponta 1 pint bor és 1 fehér cipó, tyúk, lúd, vaj, tojás, ártány, ló-tartás egy lóra – „Actum in Arce Kőszeg”
Széchi Péter javai. Széchy Szigeth fortalitium és tartozékai.
(Zala m.): Letenye, possessio, et iudicatus – Szent György – Becz – Egyedutta – Tormafölde, possessio et iudicatus – Széchy Sziget, fortalitium – Kerka – Petrocz – Ikod – Gosztolya, possessio et iudicatus – Felső Gosztolya – Dedes – Szent Ersebeth, possessio et iudicatus

Tartalomgazda