HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 026.

Dátum 1681. augusztus 8.
Jelleg

12 oldal, latin, egyszerű másolat. 2 példány.

Szöveg

„Specificatio” Összeírás: elkobzott birtokok és egykorú tulajdonosuk.
A vármegyék nevein kívül csak elvétve közli helységek neveit, jelzi a korábban elkobzott birtokok restitutióját, pl. a Szatmár megyei Kendéknél 1677. január 27-i bejegyzés: „Reducibus ad fidelitatem sint restituta”, a Fáy-javaknál: „pars restituta pro sustentatione 2 orphanorum”. A Rádayak 1000 (ezer) imperialis ellenében kapják vissza Zemplén és Ung megyei birtokaikat. Bereg megyében „Sigismundi Begani consorti sub hac conditione, si se duxerit intra annum maritum, sunt collata” – A konfiskáltak között szerepelnek: „Bona Scholes Zathmariensis”, „Bona Arcis Zahmariensis”, „Bona Arcis Kallo”, „Domus Mineralis in civitate Nagybánya.”
Évek szerinti összeírás a konfiskált birtokokról 1670-től 1681-ig (Sáros, Zemplén, Bereg, Abaúj, Borsod, Szatmár, Szabolcs, Ung, Ugocsa, Gömör, Nógrád, Torna, Szepes, Pest, Szolnok és Heves m.) Névszerint is említett városok és falvak: Szatmár, civitas – Nagybánya, civitas – Szuhogy, possessio – Cibinium (Szebény) civitas – Eperjes – Kallo, arx. – Kassa, civitas, Cassowia, Kossice – Jászó, oppidum
A konfiskáltak nevét mindenütt feltünteti, több mint száz nevet sorol fel.

Tartalomgazda