HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 019.

Dátum 1644. július 23.
Jelleg

13 oldal, magyar, egyszerű másolat. + Más latin összeírás.

Szöveg

„Inventarium”, melyet Szvetalics György készített. Összeírás: kúria és postfunduális, allódium, berendezés, szerszámok, élelmiszer, pince felszerelése, lószerszám stb.
Kiralyfalva:
nemesi kúria – gyümölcsöskert méretekkel – kaszálók, névszerint, „sunt falcata iuxta diariorum Nr. 550” – szántóföldek, ugarföldek, felszántott földek – termények: csűrben és kazalban, rozs kicsépeletlenül „ex singula capetia Metr. Tyrnav. Nr. 5” remélhető – vetőmagszükséglet – termény-kilencedek – Jókán rozs, árpa, zab – zsellérek – Jókán földbér „terragium” – Lencehelyen a kilencedeken kívül a földesúri szántók használói számára; „tenentur arare et inseminare metretas gratis tot, quot quot voluerit Dominus” – földesúri kápolna leltára – lakószobák leltára – rézedények, rocskák, fejőedények, rézből, vajtartók fából, vaj-készlet – eke-vas, kasza – mustármag, lenmag, kendermag – szalonna, túró – „egy rakás vörös kréta” – „szunyog ellen csinált két ressz ablak” – sótörő kő, sóállomány – „Vailo kosar ki be nyers tésztát teszik” – borsó, lencse, háj darabok, sajtok, – „forgate rokka fonni való” „fonyó kerék” – szoknyának való vászon – matracok, zsákban toll – fokhagyma – vasgereblye, lengereben – méz – nyírott gyapjú – fehér liszt, liszt szita, sütőlapát – mángorló – istrángok, kötelek, madárfogásra háló, emelő szíjak, borjúbőrök – konyhafelszerelés – pincefelszerelés – „nyolc darab só, kit marha nyalni kezde” – láncos forgó – zabla – terményház leltára – állatállomány: pulyka, lúd, páva, hízlaló ártány, „csordába kijáró sörtés marha” – brinza edényekben – író-asztal, tiszta írópapírral, „purpurae papyrei libr. circ. No.6” – „kup-só Nr. 15” – serfőző edények – szekér-oldalak, „faszerszám szekérhez való egy rakásban” – kútra való csiga fából – „három vedla” (villa) vasborona – zsindely, zsindely-szeg – tilolatlan len – „egy fekete szamvető tábla” – pecsét állatok megjelzésére – lóra való szügyelő – a leltár másik példányában: „egy ruha dergelő uy asztal” (mángorló) – két határkő – só-malom – sátor-keret – „két barany sullyok” – két talicska – „esztergaros orso” – „husnak való fasaraglya” – ló-hámok, szekér-kerekek, -tengelyek, két rudas tengely, két hátlsó tengely, egy rudas kocsi-tengely – „egy bokor talicska ekéhez való” ekék – két vasas tésla, egy tésla jármostól, egy járom – két fürdő-kád – „egy bokor” lajtfa – fanyeséshez olló – láb-kaparó (lovak számára) – szattyánbőrrel bevont székek – kovácsoltvas virágok, „flores ferrei in duabus amphoris ligneis ad exornandum altare formati” – tinta-főzéshez anyag „ad coquendum atteramentum” – ruhasimító fából „unum instrumentum ligneum vulgo Ruha simiteő” – szappan – fehér cukor „saccari albi librae circ. 5” – sáfrány, gyömbér – szaru-fésűk – szerszámok: fúró, olló – férfi és női ruhák, karmazsin, atlasz, damaszt, spanyol-viasz, keményítő – fánk-metsző, „duo instrumenta, vulgo fánkmeczeő” – állatállomány: „apróval együtt menyes 10 Nr. 75”, „gulyabarom az apróval együtt Nr. 50”, szekeres lovak az istállóban, „gyermek lo kit tanityák legenek” – vas szekerek, kocsi, ekék, tíz lóra szerszám – köles vetés „mezüben vagyon” – szitavászon „unum frustum telae pilosae ad usum molitorum”
Zempcz:
A pince leltárából: „két hordó az kiben csigér volt” – szűrő-kas – szőlő-törő – kapák.
Dazin:
a városi házban lévő pince felszereléséből: „egy fa csatorna kibe laitot szoktak fordítani” – „egy pres kaloda felseő”
Pálffy István részére adományozott javak. Kiralyfalva és tartozékai.
(Pozsony m.): Jóka – Lencehely – Zempcz – Bazin

Tartalomgazda