HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 011.

Dátum 17. század eleje
1603. november 17.
Jelleg

11 oldal, latin, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal. + Más keltezetlen összeírás. Körmend okiratába foglalt összeírás. 1603. november 17. Hidas Hollós és Molnosszecsőd összeírása.

Szöveg

Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, úrbéres szolgáltatások, vám, malmok, gyümölcsösök bevételei.
Urbarium
Körmend:
Bevezetőben a város esküdtjeinek esküformája, a lakosság évi adófizetése, az esküdtek (12) évente kétszer 1–1 forinttal, a többi polgárok egyszer 1 forinttal másodszor 1.20 forinttal adóznak egy egész sessió után, a bíró, helyettese, a hídőrök, továbbá az erdő- és mező-őrök teljesen mentesek a census és a szolgáltatások alól. – az idegenek pénzadója a kaszálók használatáért, továbbá kappan és zab ajándék – a vár kaszálói – korábban a városhoz tartozó szántókat és kaszálókat most a vár használja – a hidak karbantartása – a Rába és Pinka közötti tölgyerdők fáiból, makkoltatás után sertés-tizedet adnak, a helybeliek és az idegenek egyaránt – vám-pénzek: pl. méz után „a singula tunella mellis… den. 4”, sót szállító szekér természetben sóval fizet – a gyümölcsös jövedelem almából és körtéből – zöldségfélék a vár számára – vízi-malmok a Rábán, 1/3-rész a molnáré, és minden héten az ő és legényei kenyérszükségletére „quartale frumenti unum” – a plébánia „sabbatalis”-részesedése a malmok után – a molnárok karácsonyi ajándékai: 2 kappan, 100 kenyércipó és hal „floreni unius” értékben, húsvétra 2 kappan és 50 cipó – a külvárosok lakosainak névsora, 79 lakott vagy lakatlan sessiós-hely – a belváros lakosainak névsora, 139 lakott vagy lakatlan sessióshely – szabadosok, pl. „per duos annos libera” – elzálogosított jobbágy-sessiók (5) – jobágysessión ülő zsellér – katona – vári alkalmazott, pl. „bubulcus arcensis” – jobbágy-sessión ülő városi iparosok, pl. ácsok, vargák – jobbágy-sessión ülő városi alkalmazottak, pl. „custos sylvarum”
Hidashollos:
a deserták használói minden hold után 1 köböl terménnyel adóznak – híd-vám a Rába hídján – tiltott halastó „Ur towa vocata” (Ur tava) – robot-rend Szt. János-naptól, (valószínűleg Keresztelő Szt. János, június 24.) Szt. Mihályig, (szeptember 29-ig) sessiónként heti 2 nap, egyenként heti 1 nap, szántás, aratás, fűkaszálás, gyűjtés, hordás, faszállítás
Egyházas Hollos:
igás-állattal rendelkezők fuvarral, a többiek gyalog-robottal szolgálnak – a két Hollós falunak közös bírója van – egyenlő arányban fizetik a censust, és adják a szolgáltatásokat – kocsmáltatás rendje
Molnos Szecheod:
évi készpénz censuson kívül karácsonyra kappan és kenyér – zsellérek ugyanúgy robotolnak mint a sessiósok
Körmend oppidum és tartozékai.
(Vas m.): Hidas Hollos – Egyházos Hollos – Molnos Szecheod

Tartalomgazda