HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 002.

Dátum 1669. április 2.
Jelleg

42 oldal, magyar, eredeti.

Szöveg

„Urbarium”, melyet Draskovich János és Nádasdi Mária Magdolna írt alá subditusok neve, állataik, postfundualia, úrbéres szolgáltatásaik.
Rhecsicsa:
„a hütes emberek” nevei, lakosok névsora, fiú-gyermekek névszerint – állatállomány – szántók és rétek – igás és gyalog robotok, hetente egy-egy nap – sessiók nagysága, nemesi fundusok, irtásföldek – készpénz census – szabados kívánság szerint lóval szolgál és munkásokra felügyel – terményszolgáltatások – búza, zab, köles, gabona-dézsma készpénzmegváltása – szántások robotban – kappan-szolgáltatás – földesúri számára lefoglalt jobbágy-sessió – földesúri kastély omladozó állapotban – tűzi és épületfa szolgáltatás – sessiók száma – szolgáltatások értéke búzából, zabból és kölesből – tűzi és épületfából – urasági jobbágy a kocsmáros – robot helyett a földesúr borait árulja – a kocsma jövedelme – vám-jövedelem – aprómarhák (sertések) után ötödöt adnak, „ha hol ki nem telik, minden marhatul egy egy krajczart tartoznak adni, más esztendőben penigh fel tudván az előbeni esztendőbeli elet, az ectedet tartozik megh adni” – makkoló sertések után tizedszedés – nyest-pénz mindennemű veteményből „legumenbul” tizedet adnak – egyes földeknél, sőt egyes irtásoknál is ötödöt – a mészáros köteles a levágott marhák nyelvét a kastélyba beadni – a szabadosok az elejtett őz, szarvas negyed részét tartoznak ingyen a földesúri konyha számára beadni, továbbá kötelesek kívánság szerint lóval szolgálni – a szomszédos falvakkal együtt a kastély és a palánk karbantartása – roboton kívül két-két napot közösen búza és köles alá szántanak a kastély számára – konyha-pénz az uraság számára – néhány szántóföld után hatod, más földek után tized szolgáltatás – a kastélyhoz tartozó szántók és rétek névszerinti felsorolása – a kastély hadifelszerelésének leltára – más felszerelési tárgyak: láncok, nyakra való vas, „studera vagy vas mérték,” fejszék, lakatok, bilincsek, ostyasütővas, „ház tetejére való vaskakas” pöröly, vasnyárs – gabonás kádak, hombár
Luka:
sessiós jobbágyok – a robotot és terményszolgáltatásokat készpénzzel váltják meg és kívánság szerint fegyverrel szolgálnak – három évre „szabadságot” kapott jobbágy – megjegyzés: a szabadságlevél szerint csak egy holdra kapott szabadságot, a többiről tizedet kell adnia – a plébániához tartozó jobbágy
Nádasdi-féle javak. A rhecsicsai kastély birtokai, régen Stanislak vár tartozékai.
(Zágráb m.): Rhecsicsa – Luka – Ottok – Merglopolye – Uduine aliter Zuarcsa – Nicusa – Zastenye, deserta
Régen a stanislaki várhoz, ill. rhecsiczai kastélyhoz tartoztak, és most más tulajdonában vannak: Paradayzer – Venicse – Hrastocka – Baszarova – Kupcsina – Baszalocse aliter Razahosacz

Tartalomgazda