HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 074.

Dátum 17. század vége
1769. június 8.
Jelleg

7 oldal, latin, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal. + 1 példány másolat, 1769. június 8. Készítette: Korponay Sándor registrator.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, állataik, kúria és tartozékai. Összeíró: nincs jelezve.
Madács Péter részbirtokai:
Alsó-Bereczki:
Curia nobilitaris fundusának fele, ahol most részben veteményeskert van, részben kicsiny épület tartozik hozzá. – Gyümölcsöskert fele. – A Bodrogi rév vámjövedelmének fele, mely évente kb 6 forintot tesz ki (a másolatban tévesen 16 forintot írtak), minden szekér után 12 dénárral számolva. – Jobbágynevek. – Teleknagyság. – Ökör, tehén. – Bejegyzés két jobbágyról, akik telekcsere alkalmával elhagyták sessiójukat és a hozzá tartozó földek használatáról. – Pusztatelkek, névvel, teleknagyság. – Ha pusztatelken ház áll, „ibidemque suos inquilinos disposuit.” – Sessio cambiata; épületekkel, a szomszédos kúriához tartozik. – Tolcsvai szőlő fele, melyet már évek óta nem művelnek. Tarcali szőlő fele, ugyancsak már évek óta megműveletlen, ha csak valaki által, mint beszélik, az előző évben „elocata fuisset”. – Educillumot létesíteni lehetne, „sed nulla utilitas”.
Zekány Éva részbirtoka:
Alsó-Bereczki:
Curia nobilitaris fundusának fele, melyen fából épült kényelmes ház áll, tartozékaival, továbbá istállókkal és kertekkel. – Gyümölcsöskert fele – A Bodrogi rév vámjának fél jövedelme, mely szekerenként 12 dénárral számolva, évi 6 forintot tesz ki. (Becslés.) – Jobbágynevek. – Teleknagyság. – Ökör tehén. – Bejegyzés az előbb Madácz Péter részén említett két jobbágy féltelkéről. – Pusztatelkek névvel, teleknagyság. – A tolcsvai szőlőhegyen szőlő fele, a szőlőt művelik. A tarcali szőlőhegyen megművelt szőlő fele. – Közös halászóhely a Bodrogon. – Educillum, mint Madács Péter részénél.
Meg nem osztott részek:
Alsó-Bereczki:
Ugyanehhez a bereczki kúriához szántóföldek és rétek is tartoznak, az alábbi rendben: – Szántóföldek felosztás: felső mezőre, ahol ez idő szerint vetettek, allódiális szántóföld 19 darab van, melyek egyenként kb. másfél köblös vetésre elegendőek. E szántóföldek kapacitása összesen. – Ugyanitt a másik táblában, mely 18 holdnyi kiterjedésű, összesen 28 kassai köböl vetést lehet bevetni. Összes vetés, kassai köbölben. – „A kert alatt” elnevezésű nyomás nagysága holdban, vetés, mennyiség köbölben. (Hosszabb és rövidebb oldalára külön-külön megadva), valamint egyéb szántóföldek, ugyanígy, összesen 127 kassai köböl vetésre. – A puszta telkekhez tartozó szántóföldek, „nem conscripti” csak tavaszi vetést mutatnak. – Közös tölgyerdő, más birtokosokkal megosztva, tilalmas. A makktermés idején legeltethető sertések száma megadva. Ezek után a földesúrnak sertéstizedet tartoznak adni. Ennek kb-i mennyisége. – Kocsord nevű erdő, csak a földesurak számára fenntartva, a curia közelében, ugyancsak a makkoltatható sertések számával. Az erdő hasznát szintén a sertéstizeddel „erui potest”. – Rétek: a rétek felsorolása névvel, egyenként feltüntetve a várható szénatermés, szekérben. Az Olcsvári-úrnő által még felsorolt Körtvélyes a jobbágyok szerint azonos egy már más név alatt felsorolt réttel.
Agocz:
Puszta sessiok, névvel „ob territorii usum utiles”.
Zalkód:
Három egésztelek, tartozékokkal, ugyancsak hasznosak.
Luca:
Egésztelkek, névvel, az egyiknél bejegyzés arról, hogy a fia a Hortobágy mellett, Ladányban lakik, „facile possent reduci”.
Hotyka:
Jobbágyok (egy névvel), féltelkesek, 4 ökrük van. (A másik kettő ugyancsak névvel, állatuk nincs, egyikük Tótné mellett szolgál.)
Kalsa:
Féltelkes jobbágy, névvel, 2 ökörrel. A másik féltelkes jobbágynak fia volt, de elmenekült, nem tudják, hová.
Szilvás-Ujfalu:
Féltelkes jobbágyok, névvel, de közülük csak egy él itt, a másik kettő elmenekült.
Aláírások, megerősítés.
Madácz Péter és Olcsvári Ferenc javai. (Zemplén, Abaúj, Torna m.)
Madács (sic!) Péter részbirtokai: Alsó-Bereczki – Tolcsva – Tarczal
Zekány Éva portioja: Alsó-Bereczki – Tolcsva – Tarczal
Meg nem osztott részek: Bereczki, possessio – Agocz, possessio portio (praedium) – Zalkód (Zatkócz), possessio, portio – Hogyka (Hotyka), possessio, portio – Kalsa, possessio, portio – Szilvás-Ujfalu, possessio, portio – Luca (Luka), possessio, portio

Tartalomgazda