HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 073.

Dátum 16. század vége
d.n. 1570–80 k.
Jelleg

6 oldal, magyar, keltezetlen másolat. Korára tartalma utal.

Szöveg

„Bona…” Összeírás: falvanként birtokrész és annak összeíráskori birtokosa.
Összeíró: nincs feltüntetve. Conscriptio
Véke:
Az egész falut nemes udvarhellyel együtt Vékey Ferenc felesége, Hogykay (Hotykay) Borbála bírja, két jobbágy kivételével, melyek felesége, Vékey Ilona révén Chiapi (Csapy) Gergely részére jutottak.
Rád:
Az egész falu fentnevezett Vékey Ferencné, Hogykay Borbála birtoka, egy jobbágy kivételével, ez az egy jobbágy a Sós-családé.
Szentes:
Vékey Ferenc itt lévő részbirtokát felesége bírja. A falunak szőlőhegye is van, az itt lévő földesúri szőlőket is Vékey Ferencné birtokolja.
Ladmócz:
Vékey Ferenc portioja feleségére szállt.
Zetény:
Vékey Ferenc portioja megoszlik felesége és Csapy Gergelyné, Vékey Ilona között egyenlő mértékben.
Kintses praedium:
Itt falu jelzéssel. Teljes egészében felesége után Csapy Gergely bírja.
Kis-Rozvány:
Vékey Ferenc nevezett portioját felesége után Csapy Gergely bírja.
Nagy-Czigánd:
Lásd Kis-Rozvágy.
Karád:
Ugyanaz.
Kohány:
Ugyanaz.
Cséke:
Ugyanaz az alábbi bejegyzéssel: Vékey Ferenc még életében adott itt egy házhelyet Döbreközi Jánosnak, aki azt most is bírja.
Agárd:
Lásd Kis-Rozvágy, az alábbi bejegyzéssel: Ugyanitt hagyott Vékey Ferenc biznoyos Korchoma Péternek „egy ház jobbágyot”, a jobbágy neve Farkas Ambrus, akit most is nevezett Korchoma Péter bír.
Agárdon, Bélyben, Perbenyikben, Damoczon és Dobrán lévő portiokat bizonyos Pachot Ferenc elfoglalta, mely portiokat felesége után ez előtt Csapy Gergely bírt. „Kytth immár az teöreuni ualazt el köztök kieé leszen mely faluk uadnak Zempleni Vermegieben.” – Helmeczen, Báthory István jószágában, a szőlőhegyen lévő szőlők ugyancsak Csapy Gergely feleségére maradtak.
Egres:
Vékey Ferenc portioját most Keölichiey János felesége, Mako Anna bírja.
Kis-Kapros:
Vékey Ferenc életében az egész falu az övé volt, halála után megoszlik felesége és Csapy Gergelyné, Vékey Ilona között.
Nagy-Kapos oppidum:
Vékey Ferenc életében az oppidum felét bírta. Örökösei (lásd Kis-Kapos) most osztoznak rajta.
Záhony, Salamon, Eör (Geörr) portiokat Vékey Ferenc halála után Csapy Gergely, felesége, Vékey Ilona után bírta, azonban „az Homonnai negi Urak: Homonnai Ferencz, Homonnai Gaspar, Homonnai Istuan es Homonnai Miklos hatalmaswl el foghlaltak, es mostan ük biriak.”
Rubka-Helmecz:
Lásd Kis-Rozvágy – továbbá: szőlőhegye is Csapy Gergelyé, felesége után. – Ugyanitt Vékey Ferenc hagyott Guthi Ferencnek „egi haz Jobbagiot”, most is ő birja.
Komorocz:
Lásd Kis-Rozvágy.
Dengláz:
Vékey Ferenc itt lévő portioját testamentumában Guthy Ferencnek hagyományozta, aki most is bírja.
Komoro:
Lásd Kis-Rozvágy.
Berkesz:
Ugyanaz.
Baj:
Ugyanaz.
Nagy-Tárkány:
Az itt lévő ház, illetve kastélyhoz való jószágot Vékey Ferenc „nem… találta szolgalattiaual”, sem nem vette, hanem első feleségétől maradt, így ez annak unokáját illeti meg. (név egyiknél sem szerepel.)
Vékey Ferenc javai. (Zemplén, Ung, Szabolcs m.)
(Zemplén m.): Veke – Rad – Zentes, portio – Ladmoz, portio – Zeten, portio – Kenches (Kintses, praedium) – Kys Rozvagy, portio – Nagy Chygany, portio – Karad, portio – Kohan, portio – Cheke – Agard – Bely – Perbenik (Perbenyik) – Damoch (Damocz) – Dobrán – Helmecz – Ugres (Zemplén m.), portio
(Ung m.): Kys Kapos – Nagy Kapos (L. Nagy szerint Zemplén m.), oppidum, portio – Zahon, portio – Salamon, portio – Geörr (Eörr?), portio – Hubka Helmeczke (Rubka Helmecz), portio – Komorocz, portio – Denklass (Dengláz)
(Szabolcs m.): Komoro, portio – Berkez, portio – Bay (Baj), portio – Nagy Turkani ház (Zemplén m.), portio

Tartalomgazda