HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 072.

Dátum 17. század vége
1769. május 12.
Jelleg

4 oldal, magyar, eredeti. Keltezetlen, korára tartalma utal. + 1 pld. másolat, 1769. május 12. Készítette: Korponay Sándor registrator

Szöveg

„Consignatio” Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, udvarház. Készítői: Boros Zsigmond Szatmár vármegye assessora, Domaházi Miklós Szatmár vármegye aljegyzője és Visky János Szatmár vármegye jurátusa.
Két példányban, az egyik az eredetivel egykorú másolati példány, dátum nélkül, a második 1769 májusában készült.
Ura:
jobbágynevek („vagabundus”) – teleknagyság – pusztatelek, névvel – csíkászó hely
Császló:
jobbágynevek („nőtelen”) – fiúgyermekek – teleknagyság – udvarháztelek – középső része szántóföld (darabszámban) – rét, helymeghatározással
Batiz:
jobbágynevek („nőtelen”) – puszták, névvel (egyik zálogban)
Udvari:
puszták, névvel
Várallya:
udvarházhely, névvel – jobbágynevek („vagabundus”) – fiúgyermekek – dézsma alá való szőlők, névvel
Szamostelek:
egésztelkes jobbágy, névvel
Újváros:
jobbágynevek – fiúgyermekek – puszták – dézsma alá való szőlők, névvel
Vámfalu:
jobbágynevek („öcsöstül”) – fiúgyermekek – dézsma alá való szőlők, névvel
Pallag:
puszta, névvel – dézsma alá való szőlők, névvel
Felső-Falu:
lásd Vámfalu
Tur-Vékonya:
ugyanaz
Lekencze:
egy jobbágy, névvel fiúgyermekek
Komorzany :
jobbágy, névvel
Rákssa:
lásd Lekencze
Terep:
jobbágyok, névvel – fiúgyermekek
Tartócz:
ugyanaz
Komorzány:
ugyanaz
Hitelesítések.
Uray János árváinak birtokrésze.
(Szatmár m.): Ura – Császló – Batiz – Szinyir-Várallya – Szamostelek – Vámfalu – Pallag (Parlag) – Felsőfalu – Tur-Vékonya – Lekecze – Komorzany – Ráksa (az előző 93:70, 93:71-es számú összeírásokban tévesen Rákos néven) – Terep – Tartócz – Komorzány – Udvari

Tartalomgazda