HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 071.

Dátum 1691
1769. május 12.
Jelleg

8 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. május 12.
Készítette: Korponay Sándor registrator.

Szöveg

„Consignatio” Összeírás: subditusok név szerint.
Készítő: Boros Zsigmond Szatmár vármegye assessora, Domaházi Miklós Szatmár vármegye aljegyzője és Visky János Szatmár vármegye jurátusa.
Conscriptio
Ura:
Puszta-féltelek, névvel egész csíkászó hely, egésztelek névvel, egésztelkes névvel, Semjénben van.
Császló:
Féltelkes jobbágyok névvel, nőtlenek, vagy fiúgyermekek, számmal, illetve névvel is – udvarházhely, melyhez: keleten szántóföld darabszámban, Debrecenyé – nyugaton szántóföld Uray Mihályé – rétek: helymegjelöléssel, a birtokosok nevének feltüntetésével.
Batiz:
Jobbágyok – fiúgyermekek (egyik jobbágy Uray Mihályé) – puszták, névvel, részben zálogban, szántóföldek: három nyomásban, darabszám. „Köz.”
Udvari:
Pusztatelkek, névvel, a jelenlegi használójuk nevével. – Egy nőtlen, egyéb megjegyzés nélkül, névvel.
Várallya:
Uray Mihály részére jutott féltelek – Debreczeny részére jutott udvarházhely – jobbágynevek – fiúgyermekek – teleknagyság – többüknél „vagabundus” bejegyzés – puszták osztatlanok – dézsma alá való szőlők, névvel – „kaszálók osztani”.
Szamostelek:
Puszták, névvel.
Újváros:
Jobbágynevek – fiúgyermekek – puszták – dézsma alá való szőlők, névvel.
Vámfalu:
Jobbágynevek – fiúgyermekek („öcsöstül”) – teleknagyság – nemes telek, névvel – dézsma alá való szőlők, névvel.
Pallag (Parlag):
Puszták, névvel – föld, zálogban – dézsma alá való szőlők, névvel.
Felsőfalu:
Jobbágynevek – fiúgyermekek („házas fiú”).
Tur-Vékonya:
Özvegy, névvel – jobbágynevek – fiúgyermekek („nőtelen”) – teleknagyság.
Lekencze:
Jobbágynevek – fiúgyermekek – pusztatelek, névvel – egyik jobbágy Debreczenyé
Kanyaháza:
Lásd Felsőfalu.
Kulczasa :
Jobbágynevek – fiúgyermekek – pusztatelkek, névvel.
Terep:
Lásd Felsőfalu
Tartócz:
Jobbágynevek.
Komorzány:
Ugyanaz.
Hitelesítések.
Uray Mihály és Katalin leszármazottainak osztálya. Debreczeny János portioi.
(Szatmár m.): Ura portio – Császló portio – Batiz portio – Szinyir-Várallya portio – Szamostelek portio – Újváros portio – Vámfalu portio – Felsőfalu portio – Tur-Vékonya portio – Lekencze portio – Kányaháza portio – Kulczasa portio – Pallag (Parlag) portio – Terep portio – Tartócz portio – Komorzány portio

Tartalomgazda